Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vianočná pomoc pre deti

Bratislavský samosprávny kraj, tak ako každý rok, opäť podáva pomocnú ruku neziskovej organizácii Centrum včasnej intervencie Bratislava a organizuje vianočnú zbierku. Odbor sociálnych vecí BSK tak pomôže spríjemniť vianočné sviatky ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a sú odkázaní na pomoc iných.

 
„Centrá včasnej intervencie nie sú len miestom stretávania sa rodičov s lekármi a poradcami. V centre budú tráviť svoj čas aj deti a najmä im treba tento čas zmysluplne vyplniť,” podporil myšlienku zbierky BSK predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Bratislavská župa zorganizovala vianočnú zbierku pre neziskovú organizáciu Centrum včasnej intervencie Bratislava. Tá poskytuje službu deťom od 0 do 7 rokov, ktoré sú zdravotne znevýhodnené alebo ktorých vývin je z rôznych dôvodov ohrozený či oneskorený a takisto aj ich rodinám. Cieľom Centra včasnej intervencie je podporovať vývin dieťaťa, sily a schopnosti samotnej rodiny ako aj začlenenie rodiny a dieťaťa do spoločnosti. Centrum včasnej intervencie je jediným zariadením tohto druhu v Bratislavskom kraji.
 
Deťom a ich rodinám, ktoré navštevujú toto zariadenie ambulantne, ale aj tým, ktorým sa služba odborníkmi centra poskytuje priamo v domácnostiach, najviac chýbajú špeciálne terapeutické pomôcky. Z pomôcok- hračiek, ktoré organizácia od BSK v rámci vianočnej zbierky dostane, vytvorí požičovňu pomôcok. Tie budú nielen súčasťou výbavy odborníkov pri poskytovaní služby,  ale si ich budú môcť v rámci terapie zapožičať pre svoje deti aj samotní rodičia.  
 
Pre viac informácií o možnostiach pomoci pre deti a ich rodičov kontaktujte Odbor sociálnych vecí BSK
 
Mgr.  Katarína Schönmotlová  
asistentka riaditeľky
Tel.: 02/ 4826 4900