Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Voľné stredoškolské internáty pre učiteľky petržalských škôlok

 Bratislavský samosprávny kraj po vzájomnej dohode s vedením bratislavskej mestskej časti Petržalka ubytuje viacerých pedagogických zamestnancov materských škôl v nevyužívaných priestoroch stredoškolských župných internátov. Prví sa budú môcť sťahovať už začiatkom júna.

 
Pre župu je toto logickým pokračovaním projektu „Učiteľských bytov“. Pred viac rokmi sme avizovali, že vzhľadom na demografickú krivku, máme voľné kapacity v našich internátoch. Primárne však pre našich stredoškolských učiteľov v rámci bratislavskej župy. Tak ako sa my snažíme ponúknuť učiteľom niečo naviac, pokiaľ u nás pracujú, tak sa snaží aj Petržalka. Pán starosta Bajan sa vyjadril, že pre nich by v tejto chvíli postačovalo, keby mohli ponúknuť isté kapacity ubytovania, ktoré by kompenzovali nízke platy v škôlkach. Primárne sa snažíme uvoľniť kapacity v internátoch v Petržalke na Vranovskej ulici. Vychádza nám to tak, že k prvému júnu by sme dokázali uvoľniť toľko kapacít, koľko potrebuje mestská časť Petržalka,“ predstavil princíp dohody samospráv predseda bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja majú na území Bratislavy 8 školských internátov. Tie sú primárne určené pre žiakov stredných škôl, no ak sú voľné kapacity, môžu v nich byť ubytovaní aj vysokoškoláci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci v školstve. No kapacity môžu byť prenajaté aj na komerčné účely. Ku koncu januára bolo na bratislavských stredoškolských internátoch voľných 267 ubytovacích kapacít. O ubytovanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov materských škôl prejavila záujem mestská časť Bratislava  - Petržalka.
 
„Problémom materských škôl nie je len zvyšovanie kapacít, ale kľúčové je pre nás aj obsadenie týchto materských škôl pedagogickými pracovníkmi. S tým máme teraz najväčšie problémy. Nielen preto, že platy sú v školstve také, aké sú, ale veľká časť, dokonca desiatky, našich učiteľov odchádzajú do dôchodku alebo sú už v dôchodkovom veku. Mladí ľudia sú ochotní nastúpiť za iných podmienok, ako keď nastupovali starší. Máme desiatky učiteľov, ktorí sú v podnájmoch. Treba si povedať, že nielen stabilizácia týchto kádrov, ale aj prijímanie nových učiteľov je limitované takouto aktivitou,“ predstavil najpálčivejšie problémy bratislavskej mestskej časti Petržalka v oblasti materských škôl starosta MČ Bratislava – Petržalka  Vladimír Bajan.
 
V bratislavských stredoškolských internátoch momentálne býva 1 289 stredoškolákov, 101 vysokoškolákov a takmer 70 zamestnancov škôl. Zvyšné miesta, teda viac ako 250 voľných ubytovacích kapacít, môže BSK ponúknuť pedagogickým aj nepedagogickým zamestnancom materských a základných škôl v Petržalke. Tí primárne prejavili záujem o ubytovanie sa na internáte na Vranovskej ulici. Predbežne by tam od začiatku júna mohla bývať prvá desiatka učiteľov. Nájom by za nich platila mestská časť, ubytovaní by si platili len energie.
 
„Keď chceme rozširovať počet miest v škôlkach, musíme z nášho rozpočtu platiť platy. My to chceme robiť a chceme pracovníkom aj kultúrne zaplatiť, aby mali dostatočné platy, ale o toto by sa mal starať aj štát. Pretože prenesený výkon správy musí byť zo strany štátu aj finančne ohodnotený. Keď niečo robíme, mali by sme mať na to aj peniaze. Toto, čo teraz robíme je len vzájomná pomoc dvoch samospráv, ktoré si pomôžu poskytnutím ubytovacích kapacít,“ zhrnula župná ale aj petržalská poslankyňa Elena Pätoprstá.
V petržalských škôlkach učí takmer tridsiatka mimobratislavských učiteliek. Desať, ktoré denne dochádzajú do Bratislavy, prejavilo záujem o ubytovanie sa na internáte v Petržalke.
 
„Považujem túto myšlienku a podpísanie vzájomnej dohody o spolupráci za veľmi dôležité a pre Petržalku za veľmi prospešné. Pretože vo veciach, ktoré sa týkajú detí, treba spojiť sily a treba pomôcť, aby sme zvýšili kvalitu v našich predškolských zariadeniach“ uzavrela poslankyňa BSK za obvod Petržalka Tatiana Mikušová.
 
Bratislavský samosprávny kraj sa dlhodobo stará o sociálnu situáciu pedagogických zamestnancov na stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Okrem každoročného dofinancovania škôl a školských zariadení zabezpečila bratislavská župa rekonštrukciu ubytovacích buniek na Školskom internáte, Saratovská 26, ktoré je elokovaným pracoviskom Školského internátu, Trnavská 2 a zabezpečila tak ubytovanie pedagogickým zamestnancom na území kraja v dvanástich ubytovacích zariadeniach. Zároveň sa zaviazala aj naďalej v podobnej rekonštrukcii pokračovať.