Blindfriendly Piatok 22. 11. 2019 | Meniny má Cecília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výraznejšie prehĺbenie dobrých susedských vzťahov

Najvyšší predstavitelia Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko a Bratislavského samosprávneho kraja podpíšu dohodu o cezhraničnej spolupráci. Doterajšie veľmi dobré vzťahy medzi regiónmi formálne potvrdia Vladimír Bajan a Erwin Pröll v stredu 15. apríla t.r. o 10.30 hod. v Zlatom salóne Primaciálneho paláca.

 
Dohodu regióny uzatvárajú na obdobie rokov 2009 – 2013 s cieľom ďalšieho hospodárskeho a sociálneho rozvoja prostredníctvom koordinovaného postupu partnerov. Jej znenie schválili ako poslanci BSK v decembri minulého roka tak i vláda spolkovej krajiny Dolné Rakúsko na zasadnutí vo februári t.r. Jej cieľom je lepšia koordinácia cezhraničnej spolupráce v čo najrozličnejších oblastiach. Aktivity tejto cezhraničnej spolupráce by mali smerovať do ťažiskových oblastí, napríklad do dopravnej infraštruktúry, ochrany pred prírodnými katastrofami, do oblastí zdravotníctva, sociálnych vecí, cestovného ruchu, kultúry a historického dedičstva, ako aj do vzdelávania, poľnohospodárstva, vedy a výskumu. Spoločné projekty ako výsledky vzájomnej spolupráce by podľa možností mali využívať finančné zdroje Európskej únie.
 
Po podpise dohody počas pracovného obeda podávaného predsedom Bratislavského samosprávneho kraja bude Vladimír Bajan s predsedom vlády Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Erwinom Pröllom diskutovať aj o viacerých spoločných projektoch uchádzajúcich sa o finančnú podporu zo zdrojov Európskej komisie a spoločných aktivitách na najbližšie obdobie.
 
Slávnostný akt podpisu dohody o spolupráci sa uskutoční v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave z dôvodu, že súčasne prebehne podpis dohôd o bilaterálnej spolupráci medzi Dolným Rakúskom a Trnavským samosprávnym krajom, ako aj s Hlavným mestom SR Bratislavou.