Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výskum čítania mládeže v Bratislavskom kraji

Až 46 % mládeže v pracovných dňoch nikdy nečíta knihy, 54 % nenavštevuje žiadnu knižnicu a len 17 % prečítalo v minulom školskom roku tri alebo viac kníh povinného čítania.

 
Uvádza sa to v podrobnej správe o výskume čítania, vzťahu ku knihám, knižniciam a k informáciám, ktorú v týchto dňoch zverejnilo 6 verejných knižníc v Bratislavskom kraji - Mestská knižnica v Bratislave, Malokarpatská knižnica v Pezinku (zriaďovateľ BSK), Staromestská knižnica, Knižnica Ružinov, Knižnica Bratislava - Nové Mesto a Miestna knižnica Petržalka v spolupráci s Katedrou knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK. Výskumu sa zúčastnilo 1515 žiakov 8. a 9. ročníka 16 základných škôl a 1. a 2. ročníka 22 stredných škôl v Bratislave, Pezinku, Senci, Malackách, Modre, Zohore a Kráľovej pri Senci. Výsledky výskumu potvrdzujú význam rodinného prostredia pre rozvoj čítania dieťaťa, no zároveň jednoznačne ukazujú, že na základných a stredných školách absentuje koncepčná práca s knihou a informáciami vo vyučovacom procese.
 
Cieľom výskumu bolo odhaliť rezervy v aktivitách a službách knižníc smerom k mladej generácii. Vyhodnocovanie získaných informácií však poukázalo na potrebu širšej spoločenskej diskusie, pri ktorej by nemali chýbať knihovníci, pedagógovia, manažéri kultúry a školstva ale aj široká verejnosť.