Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výsledky projektu Transdanube prezentovali verejnosti

Dvojročnú spoluprácu štrnástich partnerov projektu TRANSDANUBE zavŕšila konferencia v srbskom Belehrade, kde boli verejnosti aj za účasti odborníkov odprezentované výsledky projektu. Konferencia sa konala pod vedením Agentúry pre životné prostredie Rakúska. Svoje zastúpenie tu mal aj Bratislavský samosprávny kraj a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 
Projekt sa zameriava na rozvoj udržateľnej mobility pozdĺž Dunaja s využitím vlakovej, autobusovej, cyklistickej a lodnej dopravy. Zároveň šíri koncept udržateľného cestovného ruchu v celom Podunajsku, čo prispieva k dosiahnutiu cieľov európskych politík a stratégií a k posilneniu nadnárodnej spolupráce na všetkých úrovniach. Veľký záujem je o projekt TRANSDANUBE na nadnárodnej, národnej aj regionálnej úrovni, čo sa prejavilo vo veľkom počte pridružených partnerov a pozorovateľov, ktorých je viac ako 35.
 
Na projekte TRANSDANUBE spolupracuje 14 partnerov z ôsmich krajín pozdĺž Dunaja. Počas dvojročného trvania projektu spracovali nadnárodnú správu o súčasnom stave v oblasti udržateľnej mobility a vytvorili užitočnú zbierku príkladov dobrej praxe, ktoré boli základom pre spoločnú víziu udržateľnej mobility pre Podunajsko. Zároveň vypracovali regionálne akčné plány ako usmernenie pre vykonávanie konkrétnych opatrení udržateľnej ponuky mobility v regiónoch, ako aj prakticky využiteľné turistické balíčky cestovného ruchu s využitím udržateľnej dopravy.
 
Bratislavský kraj sústredil svoje aktivity na územie Malého Dunaja so snahou o vytvorenie aktívnej destinácie cestovného ruchu zameranej na splavy a cykloturistiku a na územie hlavného toku Dunaja. Zaoberali sa tiež praktickými krokmi pre rozvoj možností na zavedenie pravidelnej osobnej lodnej dopravy na rieke Dunaj. Výsledkami projektu sú okrem regionálneho akčného plánu udržateľnej mobility aj akčný plán opatrení, dve štúdie pre oblasť Malého Dunaja a hlavného toku Dunaja. Vznikol tiež súbor turistických balíčkov cestovného ruchu s využitím udržateľnej dopravy v Podunajskej oblasti, ktoré by mali byť k dispozícií na predaj v letnej turistickej sezóne 2015.        
 
Projekt TRANSDANUBE je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a je realizovaný v rámci programu Juhovýchodná Európa.
 
 
 
Viac o projekte TRANSDANUBE na: