Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výstava Míľniky chémie

Od utorka 21. júla t. r. je vo vestibule auly Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke inštalovaná výstava, ktorá poukazuje na hlavné míľniky v oblasti chémie. Zároveň je venovaná 80. výročiu založenia Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Výstava potrvá do 27. augusta t. r. Koná sa aj vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý spolupracuje so SAV a realizáciu výstavy aj finančne podporil.

 
BSK podpísalo dňa 16. júla t. r. so SAV Rámcovú dohodu o spolupráci, z ktorej vyplýva spolupráca v rôznych oblastiach spoločných pre obe strany, ako na kooperácií v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, podpory ochrany životného prostredia a spoločných projektoch v rámci cezhraničnej spolupráce.
 
Slovenská chemická spoločnosť počas svojej osemdesiatročnej existencie menila názvy, avšak jednotiacou myšlienkou bolo zabezpečenie fungujúceho profesného spolku. Výstava má dve línie. V jednej sa venuje významným slovenským chemikom a návštevám nobelistov. Dozviete sa, aký význam majú terajšie aktivity SCHS a aký je medzinárodný dosah ich činností, čo je obsahom ich práce a nakoľko sa študenti základných a stredných škôl zapájajú do olympiád. Ďalšou zo zaujímavostí je fakt, že UNESCO, OSN a IUPAC vyhlásilo rok 2011 za Medzinárodný rok chémie. Ich rámcové aktivity a zámery sú zrozumiteľne poskytnuté návštevníkom výstavy.
 
Druhá línia sa nesie v globálnejšom pohľade na chémiu ako odbor, ktorý vplýva na súčasnú kvalitu života, prispieva k vývoju vzdelanosti, vedy, technológií energetiky a mnoho iných odvetví.
 
Príďte a rozšírte si obzor o vedný odbor, ktorý sa týka aj vás.
 
Viac informácií:
Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 BRATISLAVA
Tel.: +421 2 57510 111
Fax: +421 2 57510 608
http://www.urad.sav.sk