Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na plnenie Sociálneho programu na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výzvu pre právnické a fyzické osoby, ktoré na území Bratislavského kraja vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Výzva je zameraná na plnenie Sociálneho programu na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže na území Bratislavského kraja.
 
BSK poskytne finančný príspevok oprávnenému žiadateľovi na projekt, ktorý prispeje k primárnej prevencii na území Bratislavského kraja, prostredníctvom programov podpory vhodného využívania voľného času detí a mládeže na území Bratislavského kraja , v súlade s    § 10 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
 
Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku spolu s projektom sa prijímajú do 1. marca 2009  na adrese :
Bratislavský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí, odd. SPO
P.O.BOX 106
Sabinovská 16
820 05 Bratislava
 
Bližšie informácie týkajúce sa postupov pri príprave a predkladaní pojektov k zverejnenej výzve získate na oddelení sociálnoprávnej ochrany u PhDr. Kataríny Janíkovej, tel. číslo :     02/ 48 264 931, email : katarina.janikova@region-bsk.sk .
 
 

Súvisiace dokumenty