Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na podanie žiadostí o NFP z OP Vzdelávanie

Nemáte finančné prostriedky a pritom viete, ako zaujať študentov netradičnou formou vyučovania, ako podporiť vzdelávacie aktivity pre potreby miestnej komunity alebo máte nápady, ako podporiť vzájomnú výmenu pracovníkov výskumu a vývoja? Tak využite výzvu Agentúry MŠSR a získajte nenávratné finančné prostriedky na realizáciu vašich projektov.

 
 
12. augusta t.r. vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania Operačného programu Vzdelávanie.
 
O nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy Podpora ďalšieho vzdelávania vo vybraných sektoroch sú právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie v rámci SR a ktorí spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov. Žiadateľ bude za projekt priamo zodpovedný a nesmie byť sprostredkovateľom. Projekty je možné realizovať len v Bratislavskom kraji.