Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „Úrad BSK“) vyhlasuje výzvu pre neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré poskytujú sociálne služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov na území BSK.

 
V rámci tejto výzvy hľadá Úrad BSK organizácie, ktoré by boli schopné zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb s celoročný pobytom pre dvoch  klientov s mentálnym postihnutím v kombinácii s psychiatrickou diagnózou a diagnostikovaným  autizmom.
 
V prípade záujmu je možnosť poskytnúť do prenájmu zrekonštruované priestory v MČ Petržalka, Osuského 8, ktoré sú prispôsobené pre poskytovanie danej sociálnej služby s kapacitou pre dvoch klientov.
 
Cena prenájmu je 1 Sk/rok.
 
Budúcemu poskytovateľovi ďalej Úrad BSK poskytne finančný príspevok na úhradu nákladov za poskytovanie sociálnej služby v podľa prílohy č. 14 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, pričom úhrada od klientov nesmie presiahnúť 11 000 Sk/mesiac.
 
Požadované kvalifikačné predpoklady koordinátora a obslužného personálu:
-         diplomovaná sestra v odbore psychiatria – koordinátor poskytovania opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby,
-         opatrovateľky s pracovnými zručnosťami v oblasti psychiatrie.
 
Termín uzavretia výzvy je stanovený na 20.06.2008.
Začiatok poskytovania sociálnej služby od 15.07.2008.
 
Viac informácií:
Iveta Chrenková
sekretariát riaditeľky odboru
02/ 48 26 49 00