Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vzdelávací projekt iGenius na župných školách

Na župnej Strednej zdravotníckej škole sa zajtra 28. januára 2016 uskutoční vzdelávací projekt iGenius, ktorý sa realizuje v spolupráci Bratislavského samosprávneho kraja a občianskeho združenia Všetci v spoločnosti - In Socio.

 
„Ide o vzdelávací projekt, ktorý môže našim stredoškolákom ukázať širšie portfólio fungovania informačných technológií, prácu s nimi a ich využitie v praxi. Momentálne beží na šiestich stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja “, vyjadril sa za BSK Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.
 
iGenius je vzdelávací projekt určený pre stredné školy, v rámci ktorého sú robené špeciálne školenia systémov OS X a iOS v rozsahu dohodnutých vyučovacích hodín. Ponúka úvod k Apple platforme, predstavenie iPadu, predstavenie užívateľského prostredia Macu, prezentácie, aplikácie pre študentov a učiteľov a predstavenie Apple TV.
 
Vo štvrtok 28. januára sa uskutoční ďalšia časť tohto vzdelávacieho školenia na Strednej zdravotníckej škole na Záhradníckej ulici v Bratislava v čase od 8:55 do 9:40 hod. Zúčastní sa ho 30 žiakov jednej triedy druhého ročníka v rámci vyučovania predmetu informatika.
 
Prezentácia projektu iGenius sa uskutočnila koncom minulého roku na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja. O projekt prejavilo záujem šesť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a to Gymnázium Hubeného 23, Obchodná akadémia Račianska 107, Stredná odborná škola polygrafická Račianska 190, Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka 44, Obchodná akadémia Dudova 4 a Stredná priemyselná škola elektrotechnická Zochova 9.