Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Záver projektu „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“

Bratislavský samosprávny kraj pozýva na záverečný odborný seminár, ktorým ukončuje projekt „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“. Seminár sa uskutoční v pondelok 10. decembra o 9.00 hod. v budove Úradu BSK na Sabinovskej 16 v Bratislave, v Rokovacej miestnosti na prízemí.

 
Program:
08.30 - 09.00    Prezentácia účastníkov
09.00 - 10.30    Otvorenie ( zástupca BSK)
Valorizácia výstupov projektu „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“ (zástupca ISOMI, a.s.)
10.30 - 11.00    Prestávka
11.00 - 12.00    Slávnostná certifikácia účastníkov vzdelávacích aktivít projektu „Zvyšovanie konkurencieschopnosti stredných škôl na území BSK – prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov“
12.00                 Diskusia
 
Projekt svojimi jednotlivými aktivitami prispel k vytvoreniu efektívneho systému celoživotného vzdelávania. Účastníci kurzov, učitelia a pedagógovia stredných škôl, absolvovali pilotné kurzy modernou e-learningovou formou v troch moduloch - Informačno-komunikačné technológie, Manažérske zručnosti a Projektový manažment. Projekt tak pomohol posilniť vzdelávací proces v stredných školách BSK. Vybraní účastníci absolvovali aj lektorský kurz a z nich tí najúspešnejší budú v budúcnosti spolupracovať s BSK  ako externí lektori pre potreby Virtuálnej akadémie. Pri vzdelávaní bol veľký dôraz kladený na nové požiadavky definované moderným trhom práce a aktuálnou situáciou v prostredí regionálneho školstva. BSK predpokladá využite výsledkov projektu pre celoživotné vzdelávanie zamestnancov BSK a priamoriadených organizácií.
 
Ďalšie pokračovanie Virtuálnej akadémie, resp. využitie výsledkov projektu bude spočívať vo využívaní školiacej miestnosti, ktorá bola v rámci projektu zariadená a vybavená počítačovou technikou. Tiež budú pokračovať akreditované vzdelávacie programy pre potreby BSK, zariadení v jeho pôsobnosti, ako aj celého regiónu.
 
BSK tento projekt realizoval v priebehu roka 2007, organizoval ho v spolupráci s firmou ISOMI, a.s., a spolufinancovaný bol Európskym sociálnym fondom.
 
Bližšie informácie:
Pavel Korbas
Oddelenie školstva, mládeže a športu
tel.: 02/4826 4109