Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Záverečná konferencia projektu EUFACINET

 Bratislavský samosprávny kraj pomáha vzdelávať malé a stredné podniky prostredníctvom účasti v projekte EUFACINET- európska sieť facilitátorov. Projekt sa uskutočnil v rámci programu Leonardo da Vinci , ktorý je zameraný na zvýšenie kvality odborného vzdelávania, inovácie a ich transfer v oblasti vzdelávania.

 
EUFACINET nadväzoval už na ukončený projekt CompServ SME- rozvoj kompetencií malých a stredných podnikov prostredníctvom samovzdelávania v službách, ktorého výsledkom je „ Príručka pre facilitátorov vzdelávania“. Konkrétnym cieľom projektu bolo rozšírenie príručky o dva moduly (Ohodnotenie a validácia kompetencií; Vyhodnotenie vzdelávacích výstupov) a jej distribúcia do nových partnerských krajín projektu Španielska a Bulharska. BSK v tomto projekte vystupoval ako strategický partner a člen poradnej komisie.
 
Projekt EUFACINET skončil 31. októbra a bola uskutočnená záverečná konferencia v Lisabone. Konferencie sa zúčastnilo vyše 70 účastníkov. Konferenciu otvorila prezentácia o hlavných cieľoch a aktivitách projektu, na ktorú nadväzovalo predstavenie a diskusia o dvoch nových moduloch Príručky pre facilitátorov vzdelávania- Ohodnotenie a validácia kompetencií a Vyhodnotenie vzdelávacích výstupov. Konferencia poskytla ucelený obraz o výstupoch projektu, ako aj o ich potenciálnom budúcom využití a rozvoji.
 
Projektový portál EUFACINET je v súčasnosti plne funkčný. Všetky potrebné informácie nájdete na www.facilitatinglearning.eu
 
Bližšie informácie:
Ing. Lucia Krnčanová
oddelenie teritoriálnej spolupráce
projektový manažér
e-mail: lucia.krncanova@region-bsk.sk
tel: 02/48264117