Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zdravotný stav mládeže má zlepšiť kvalitnejšia strava a šport

 Už takmer rok mapuje Bratislavský kraj v rámci projektu Rešpekt pre zdravie zdravotný stav stredoškolákov. Na základe výsledkov robí aj patričné opatrenia. Na školách v pôsobnosti BSK organizuje viaceré športové aktivity, podporuje školské krúžky a žiakov motivuje k športu cez rozličné súťaže. Okrem toho kraj revitalizuje športové areály, ktoré budú prístupné aj verejnosti. V rámci projektu je pripravovaná aj zmena a skvalitnenie stravovania v školských jedálňach.

 
„Projektom chceme vzbudiť záujem širokej verejnosti, no najmä mládeže, o aktívnu zmenu spôsobu života. Podľa výsledkov je zrejmé, že sa nám to aj darí. Veľmi milo ma prekvapil aktívny prístup a záujem študentov stredných škôl o svoj zdravotný stav. Za necelý rok bolo v rámci projektu vyšetrených vyše 3 000 žiakov,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Projekt sa realizoval zatiaľ na 26 stredných školách v pôsobnosti BSK, vyšetrených bolo 3075 žiakov vo veku od 14 do 19 rokov a pokračuje na ďalších školách.
 
Podľa priebežných výsledkov projektu má takmer 20 percent chlapcov nadváhu alebo je obéznych, u dievčat je to cca 10 percent. Študenti majú tiež zvýšený krvný tlak, chlapcov takmer tretina, dievčat 22 percent. Väčšina detí spáva menej ako osem hodín denne, významný počet dievčat užíva antikoncepciu a u chlapcov zaznamenali zvýšenú svalovú hmotu v dôsledku užívania potravinových doplnkov. Podľa riaditeľa odboru zdravotníctva BSK Valeriána Potičného sú prekvapivé výsledky aj u fajčiarskej mládeže, podľa priebežných výsledkov fajčí takmer 80 percent študentov.
 
„Tento projekt je významný svojím spôsobom kvôli tomu, že v podobnom rozsahu nebol doteraz robený. Realizuje sa na tisícoch študentoch stredných škôl, ktoré sú v gescii Bratislavského kraja,“ povedal Valerián Potičný. Zároveň dodal, že závery projektu budú premietnuté jednak do zvýšenej športovej činnosti na stredných školách a významne sa upraví stravovanie.
 
Projekt Rešpekt pre zdravie zahŕňa preventívne vyšetrenia žiakov, ktoré sa sústredia najmä na civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka. BSK realizuje projekt v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorý takúto akciu uskutočňoval v prostredí základných škôl v Petržalke. Informácie o projekte je možné nájsť aj na stránke www.respektprezdravie.sk.