Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zimná sezóna s rozšíreným vozovým parkom

Bratislavský samosprávny kraj má k dispozícii vynovený vozový park pre potreby zabezpečenia zimnej služby na cestách v regióne.

 
Samosprávne kraje spravujú cesty II. a III. triedy, BSK má v správe celkom 512 km ciest mimo územia hlavného mesta SR Bratislavy. Zimnú údržbu na nich zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), a.s., ktoré tento rok rozšírili vozový park o 2 sypače. Na cestách v Bratislavskom kraji tak bude počas zimy zasahovať celkovo 19 vozidiel, medzi ktorými sú okrem sypačov aj odhŕňače, nakladače a traktory. BSK je pripravený aj na kalamitné situácie a mimoriadne udalosti, v týchto prípadoch dokážu RCB využiť techniku svojich zmluvných partnerov, čo je ďalších 17 mechanizmov. Spoločnosť RCB, a.s. pripravila okrem techniky a mechanizmov aj dostatok posypového materiálu, 500 t chemického posypu a 540 t inertného posypu.
 
BSK má v rozpočte na rok 2008 na zabezpečenie zimnej údržby ciest vyčlenených 30 mil. Sk. Z toho už od januára do marca preinvestoval 16 mil. Sk. Zima pokračuje spravidla od novembra, všetko však závisí od vplyvu počasia. V prípade bežnej zimy bez výnimočných kalamít, zostávajúcich 14 mil. Sk bude plne postačovať na zabezpečenie údržby ciest.
 

Vodiči môžu o aktuálnych udalostiach na cestách informovať centrálnu dispečersko-spravodajskú službu na bratislavskom telefónnom čísle 02/5556 7843, ktorú tak ako aj po minulé roky zabezpečuje Slovenská správa ciest (SSC). Kontaktovať môžu aj centrálny dispečing RCB na bratislavskom čísle 4342 4108.