Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zistenie predbežného záujmu o kúpu nehnuteľností SOU Lesníckeho

Bratislavský samosprávny kraj oznamuje za účelom zistenia predbežného záujmu o kúpu, alebo inú formu využitia prípadným záujemcom, že má k dispozícii nehnuteľnosti tvoriace areál pôvodného SOU Lesníckeho. Pozemky a stavebné nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Modra.

 
Areál sa nachádza v  meste Modra, časti Harmónia, v okrese Pezinok. Tvorí ho oceľový prístrešok, administratívna budova, prevádzková budova- škola a jedáleň, budova internátu, bytový dom, kotolňa. Uvedené nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 503 , ktorý vedie Správa katastra Pezinok pre k.ú. Modra. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom vo výške 1 845 581,90 € / 55 600 000,- Sk.
 
Toto oznámenie nie je obchodnou verejnou súťažnou a ani závažnou ponukou na predaj alebo prenájom. Slúži výhradne na zistenie predbežného záujmu potencionálnych záujemcov o využitie uvedených nehnuteľností. Bližšie informácie Vám poskytne Odbor správy majetku a investícií Bratislavského samosprávneho kraja. Svoj predbežný záujem doručte v termíne do 16.3.2009 na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor správy majetku a investícií, Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 820 05 Bratislava.