Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zistenie predbežného záujmu o nehnuteľný majetok SOU elektrotechnického

Bratislavský samosprávny kraj opätovne oznamuje, za účelom zistenia predbežného záujmu o kúpu alebo, inú formu využitia prípadným záujemcom, že má k dispozícii nehnuteľnosti tvoriace areál bývalého SOU elektrotechnického. Pozemky a stavebné nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Záhorská Bystrica.

 
Areál sa nachádza v centre Záhorskej Bystrice pod lesom, v časti Pod Holým vrchom. Tvorí ho samostatná budova internátu, školy s telocvičňou, plavárne, viacerých objektov dielní, kotolne, trafostanice, skladu a garáží. Uvedené nehnuteľnosti sú vedené na liste vlastníctva č. 4526, ktorý vedie Správa katastra pre Hlavné mesto SR Bratislavu pre k.ú. Bratislava -Záhorská Bystrica. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je stanovená znaleckým posudkom vo výške 10 721 635, 79 € / 323 000 000 Sk. Toto oznámenie nie je obchodnou verejnou súťažou a ani záväznou ponukou na predaj alebo prenájom. Slúži výhradne na zistenie predbežného záujmu potencionálnych záujemcov o využitie uvedených nehnuteľností. Bližšie informácie Vám poskytne Odbor správy majetku a investícií Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Svoj predbežný záujem doručte v termíne do 15. 3. 2009 na adresu: Bratislavský samosprávny kraj, Odbor správy majetku a investícií, Sabinovská 16, P. O. BOX 106, 820 05 Bratislava.