Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župan Frešo chce pridať učiteľom v Bratislavskom kraji

 Pri príležitosti Dňa učiteľov dnes v koncertnej sieni Eugena Suchoňa na Konzervatóriu na Tolstého ulici v Bratislave predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo ocenil 20 pedagogických pracovníkov.

 

Odovzdávanie ocenení pedagógom sa konalo za účasti podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh, riaditeľa odboru školstva Romana Csabaya, predsedníčky komisie školstva, športu a mládeže BSK Ruženy Apalovičovej a ďalších. „Ocenili sme tých najlepších a najkvalitnejších učiteľov v rámci Bratislavskej župy. Je to jeden zo skromných spôsobov, ako ich chceme povzbudiť v poslaní, ktoré vykonávajú nielen pre nás, ale hlavne pre budúcu generáciu. Záleží nám na tom, aby sa tí, ktorí prídu po nás, mali podstatne lepšie, a k tomu učitelia podávajú prvú pomocnú ruku,“ povedal župan Pavol Frešo. Dvadsať ocenených pedagogických zamestnancov (riaditeľov, zástupcov riaditeľa, učiteľov aj majstrov odbornej výchovy) vybrala komisia na základe nominácií zo škôl a školských zariadení v Bratislavskom kraji. Komisia pri výbere zohľadňovala mimoriadne výsledky v práci, reprezentovanie školy a zároveň Bratislavskej župy, publikačnú činnosť či účasť na projektoch.

V pôsobnosti Bratislavskej župy je približne 4 tisíc zamestnancov pracujúcich v oblasti školstva. Samospráva prednedávnom avizovala zlepšovanie sociálneho a platového postavenia pedagógov na školách v jej pôsobnosti. Bratislavský kraj nezostane len pasívnym účastníkom diskusií o postavení učiteľov a nechce zvyšovať platy učiteľov len prostredníctvom tabuliek zamestnancov vo verejnej službe. „Pripravujeme model motivačného odmeňovania učiteľov, ktorým okrem základných platov poskytneme finančný bonus na základe splnených kritérií, aby čoraz menej pedagógov odchádzalo do iných zamestnaní,“ priblížil Pavol Frešo. Udržať súčasných a prilákať nových učiteľov chce kraj aj tým, že pedagógovia budú z platov vynakladať na ubytovanie menej prostriedkov ako pri bežných komerčných nájmoch. „Už dnes na niektorých stredných školách umožňujeme učiteľom využívať priestory na ubytovanie. Z dlhodobého hľadiska však plánujem vyčleniť jeden objekt v rámci BSK, ktorý bude prerobený na byty pre pedagógov s regulovaným nájmom,“ doplnil župan Pavol Frešo.

Ocenení pedagogickí pracovníci škôl a školských zariadení
1. Ľubica Lichvárová, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava – majsterka odbornej výchovy
2. Mgr. Beáta Miklošová, Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava - učiteľka
3. Bc. Marián Franko, SOŠ technická, Vranovská 4, Bratislava - majster odborného výcviku
4. Ing. Nataša Soboličová, Obchodná akadémia, Nevädzová 3, Bratislava - učiteľka
5. Mgr. Oldřich Mrázek, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie č. 5, Bratislava - učiteľ
6. Mgr. Mária Černáková, SPŠ stavebná, Drieňová 35, Bratislava – zástupkyňa riaditeľa školy
7. Jarmila Bachanová, Mgr. Pedagogická a kultúrna akadémia, Sokolská 6, Modra - riaditeľka
8. Mgr. art. Tibor Ghillány, Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava – zástupca riaditeľa školy
9. Ing. Mária Reichová, Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava - učiteľka
10. Mgr. Žofia Mačugová, Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, Bratislava - riaditeľka
11. Mgr. Danka Uličná, SOŠ geodetická , Vazovova 14, Bratislava – koordinátorka protidrogovej prevencie
12. Mgr. Jana Bachratá, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava - učiteľka
13. PhDr. Elena Balážová, Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava - učiteľka
14. Ing. Janka Krošláková, Stredná odborná škola, Farského 9, Bratislava – hlavná majsterka odborného výcviku
15. Karin Alaverdjan, Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, Bratislava - učiteľka
16. Ľubomír Gamboš, SOŠ dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava - učiteľ telesnej výchovy
17. Ing. Janka Maštrlová, SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, Bratislava - učiteľka odborných strojárskych predmetov
18. Ing. František Végh, SPŠE, K. Adlera 5, Bratislava – riaditeľ
19. Ing. Marta Hospodárová, Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec - učiteľka
20. Mgr. Peter Polgár, SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava – učiteľ