Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župan nepodpísal prenájom pozemkov

Bratislavský župan, ako štatutár Bratislavského samosprávneho kraja, využil svoje právo a nepodpísal poslancami schválené uznesenie o prenájme pozemkov tzv. Muničných skladov v Záhorskej Bystrici.

 
„Využil som svoje zákonné právo, ktoré mi dovoľuje nepodpísať zastupiteľstvom prijaté uznesenie o prenájme lesných pozemkov. O svojich dôvodoch budem informovať poslancov zastupiteľsta na najbližšom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK," vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Zákon o samospráve vyšších územných celkov dovoľuje predsedovi samosprávneho kraja nepodpísať schválené uznesenie, pokiaľ sa domnieva, že je toto pre samosprávny kraj nevýhodné. Za také sa dá považovať aj prenajatie pozemkov neznámemu občianskemu združeniu, ktoré bolo schválené Zastupiteľstvom BSK 28. októbra. Výhercom elektronickej aukcie o prenájom prebytočného majetku – nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v k. ú. Záhorská Bystrica sa stalo neznáme občianske združenie Karpatský turistický spolok. Proti tomuto sa však zdvihla vlna kritiky zo strany verejnosti.
Predsedovo veto môžu poslanci BSK prelomiť na najbližšom Zastupiteľstve BSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.