Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župné stredné školy sa predstavia v Avione

Bratislavský samosprávny kraj už po piaty raz organizuje podujatie Deň župných škôl v Avione 2016. Žiaci stredných škôl opäť predvedú svoje zručnosti verejnosti a odprezentujú tak aj svoju školu.

 
„Podujatie sa teší veľkej obľube nielen u žiakov, ktorí môžu ukázať čo sa naučili a čo ich baví, ale aj u rodičov a najmä u našich deviatakov, ktorí sa tak môžu zoznámiť so svojou budúcou školou. Práve na základe prezentácie školy sa môžu študenti aj ich rodičia lepšie rozhodnúť, ktorú školu si vybrať a čo ich bude napĺňať v budúcom profesijnom živote,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Piaty ročník prezentačného podujatia Deň župných škôl v Avione 2016 sa uskutoční v piatok 22.01.2016 v čase od 09.00 hod do 17.00 hod v priestoroch nákupného centra AVION.
Na podujatí sa predstaví 48 odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, ktoré budú v pripravených stánkoch prezentovať svoju školu i svoje zručnosti. Okrem toho budú počas dňa prezentovať svoje zručnosti a remeslo aj na pódiu priamo všetkým návštevníkom.
 
Prihlášku na strednú školu pre školský rok 2016/2017 podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi ZŠ. Na školy, ktoré si vyžadujú talentové skúšky, je potrebné podať prihlášku do 20. februára, na ostatné študijné a učebné odbory sa podávajú do 10. apríla.
 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aktuálne 58 stredných škôl a školských zariadení, z toho 36 stredných odborných škôl, dve jazykové školy, 14 gymnázií, dve konzervatóriá a tri spojené školy. Študuje na nich 18 151 žiakov a pracuje cca 2800 pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
 
Prioritou župy je aj podpora celoživotného vzdelávania. Na školách v pôsobnosti BSK vzniklo už šesť centier odborného vzdelávania a prípravy (COVP). V Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji je COVP pre oblasť poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, v SOŠ informačných technológií na Hlinickej v Bratislave COVP pre oblasť elektrotechniky a informačných technológií, v SOŠ gastronómie a hotelových služieb na Farského v Bratislave COVP pre oblasť potravinárstva, v SOŠ na Ivanskej ceste v Bratislave pre oblasť stavebníctva, v SOŠ polygrafickej na Račianskej v Bratislave COVP pre oblasť polygrafie a médií a na SOŠ automobilovej, J. Jonáša v Bratislave COVP pre oblasť automobilového priemyslu. Všetky COV sú schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania.