Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Boj s environmentálnou záťažou pokračuje

 Poslanci Zastupiteľstva BSK na dnešnom pracovnom rokovaní schválili projektový zámer župy na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD. O jeho prefinancovaní bude župan Pavol Frešo rokovať s predsedom vlády SR.

 
“Bratislavská župa v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Univerzitou Komenského pochopila aké sú priority a preto zareagovala veľmi rýchlo, že budeme mať spoluprácu pri likvidácii Vrakunkej skládky, ale aj možných iných skládok v rámci Bratislavskej župy. Preto sme priniesli iniciatívny materiál, ktorý nám umožní túto spoluprácu naviazať, hľadať a to spolufinancovanie s cieľom takpovediac aby sme urobili laboratórium, na ktorom sa budú skúmať rôzne metódy ako likvidovať skládky nielen na území Bratislavskej župy. Samozrejme pokiaľ bude možné zapojíme do toho ďalšie vysoké školy, prípadne žiakov našich stredných škôl tak, aby tie znalosti, ktoré Akadémia vied v spolupráci s Univerzitou Komenského bude mať, aby sa rozšírili aj medzi ďalších študentov a zvýšil sa tak záujem o prírodovedné predmety na univerzitách,” povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Na dnešnom pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva BSK schválili poslanci projektový zámer „Spoločný projekt Slovenskej akadémie vied a Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na výskum možností dekontaminácie environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa – Vrakunská cesta, skládka CHZJD.“ Župní poslanci zároveň splnomocnili predsedu BSK, aby rokoval s orgánmi štátnej správy a s predsedom vlády SR Robertom Ficom o vyčlenení finančných zdrojov z rezervy vlády SR.

Župa už 16.12. 2016 zobrala na vedomie informáciu o krízovej situácii týkajúcej sa environmentálnej záťaže a poverila župana hľadať riešenia a rokovať s príslušnými subjektami o sanácii environmentálnych záťaží na území BSK, prioritne o sanácii skládky Vrakuňa. Výsledkom toho je tento projektový zámer.

Skládka má pôvod už v roku 1973, kedy bola do koryta Mlynského ramena odvádzaná odpadová voda z chemickej výroby v Dynamitke. Oficiálne bola skládka zriadená v roku 1966 a využívaná do roku 1979 na ukladanie chemického odpadu z Chemických závodov Juraja Dimitrova. Hrúbka navezených odpadov je približne 1,5 až 2,5 m na ploche cca 4,65 ha, čo predstavuje uložených viac ako 90 000 m3 odpadu, ktoré sú v súčasnosti prekryté 2-3 , pôdy.