Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská regionálna dotačná schéma 2017 - VÝSLEDKY

 O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy sa v roku 2017 uchádzalo spolu 1023 projektov v schémach podpory kultúry, turizmu, mládeže a športu a rozvoja vidieka. Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 31.03.2017 uznesením č. 25/2017 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy spolu 546 žiadostí v celkovej sume 2.081.120 €.

 
Zastupiteľstvo BSK zároveň schválilo poskytnutie mimoriadnych dotácií 63 žiadostiam v celkovej sume 297.600 €, vzhľadom na regionálny význam projektov pre Bratislavský samosprávny kraj. Podporené žiadosti sú uvedené v samostatnej tabuľke.
Kompletné štatistiky vrátane hodnotení a stručného popisu žiadostí zverejní Úrad BSK podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do 30.04.2017.
 
Pozn.: Žiadatelia sú v tabuľkách výsledkov zverejnení abecedne.
 

Súvisiace dokumenty