Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu cestovného ruchu 2017 - VÝSLEDKY

O podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu cestovného ruchu sa v roku 2017 uchádzalo spolu 63 žiadostí, ktoré postúpili na hodnotenie po splnení formálnych kritérií podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja, naformulovaných vo výzve. O podporu sa mohli oprávnení žiadatelia uchádzať podaním žiadosti v termíne 9.11.2016 - 22.12.2016 podľa podmienok zverejnených vopred na stránke www.brds.sk.

 

Zastupiteľstvo BSK schválilo dňa 31.03.2017 uznesením č. 25/2017 na podporu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry spolu 36 žiadostí v celkovej sume 251.600 €.
Zastupiteľstvo BSK zároveň schválilo poskytnutie mimoriadnych dotácií v oblasti kultúry 4 žiadostiam v celkovej sume 24.000 €, vzhľadom na regionálny význam projektov pre Bratislavský samosprávny kraj. Podporené žiadosti sú uvedené v samostatnej tabuľke.
Bližšie informácie sú uvedené v priloženej dôvodovej správe.
V týchto dňoch bude Úrad BSK kontaktovať žiadateľov s oznámením výsledkov. Kompletné štatistiky vrátane hodnotení a stručného popisu žiadostí zverejní Úrad BSK podľa VZN BSK č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja do 30.04.2017.

Pozn.: Žiadatelia sú v tabuľkách výsledkov zverejnení abecedne.

BRDS CESTOVNÝ RUCH (PDF)
MIMORIADNE DOTÁCIE (PDF)
DOVODOVA SPRAVA (PDF)

Súvisiace dokumenty