Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská župa financuje rozvoj a zároveň znižuje svoj dlh

 Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnom 14. zasadnutí Zastupiteľstva BSK jednomyseľne schválili rozpočet Bratislavskej župy na roky 2016-2018. Budúci rok bude kraj hospodáriť s rozpočtom vo výške 142 995 258,66 eur a miera zadlženosti kraja sa bude kontinuálne znižovať.

 

„Zadlženie Bratislavskej župy sa zníži tak, že už budúci rok budeme mať pod 30% bežných príjmov. To znamená výrazné ozdravenie Bratislavskej župy. Darí sa nám náš niekoľkoročný projekt, kedy postupne znižujeme zadlženie župy, dokonca podstatne výraznejším tempom ako napríklad sa znižuje zadlženie štátu,“ povedal Pavol Frešo, predseda BSK

 
Rozpočet BSK na rok 2016 v celkovej výške  142 995 258,66 eur je vyrovnaný. Vplnej miere spĺňa požiadavky zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zohľadňuje aj údaje o cieľoch a zámeroch BSK.
 
Cieľom BSK naďalej ostáva poskytovať kvalitné vzdelávanie, pripravovať kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných odborníkov, podporovať celoživotné vzdelávanie, financovanie voľno-časových aktivít, stredísk odbornej praxe, športové a mládežnícke aktivity a iné. Preto pre rok 2016 je pre oblasť školstva a vzdelávania vyčlenených 46 487 354,60 eur.
 
Oblasť sociálnych vecí bude v roku 2016 hospodáriť s finančným objemom 24 778 575,51 eur, z čoho je 7 700 000 eur vyčlenených neštátnym poskytovateľom a 16 326 145,29 eur štátnym poskytovateľom.
 
Prioritou župy aj v nasledujúcom roku zostáva oprava ciest a komunikácií. Na rok 2016 to predstavuje 14 630 000 eur, čo je o 1 130 000 viac ako pre rok 2015. Na dopravu v kraji, ktorá zahŕňa autobusovú dopravu, železničnú dopravu a Bratislavskú integrovanú dopravu, je vyčlenených 10 178 000 eur.
 
„Pôjdeme aj do opravy ciest na úrovni mesta. Musíme to ešte zmluvne a legislatívne doladiť, ale tak, že vždy budeme vedieť dokázať a ukázať, že toto sú konkrétne úseky, ktoré opravila župa. Bratislavská župa má výrazne nižšie ceny ako možno niektorí iný, ktorí pôsobia v rámci tohto regiónu,“ doplnil bratislavský župan Pavol Frešo.