Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská župa ocenila pedagógov za ich obetavú prácu

 Pri príležitosti Dňa učiteľov dnes podpredsedníčka Bratislavského kraja Gabriella Németh ocenila 20 stredoškolských pedagógov. Ocenenie je vyjadrením vďaky, ktorým chce župa zvýrazniť zásluhy učiteľov na rozvoji vedomostných kvalít študentov stredných škôl v regióne.

 

„Ocenili sme tých najlepších a najkvalitnejších učiteľov v rámci Bratislavskej župy pri príležitosti Dňa učiteľov. Je to jeden zo skromných spôsobov, ako ich chceme povzbudiť v poslaní, ktoré vykonávajú nielen pre nás ale hlavne pre budúcu generáciu, ktorá po nás príde,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. „Našich pedagógov a učiteľov sa nedá oceniť dostatočným spôsobom. Pevne verím, že ich záslužná dlhoročná a obetavá práca aj naďalej prispeje k tomu, aby sa neustále zvyšovala vzdelanostná úroveň našej mládeže nielen v našom kraji ale vôbec, na Slovensku,“ uviedla podpredsedníčka kraja Gabriella Németh. Zároveň ju teší, že odborné inštitúcie ohodnotili a vyhodnotili školy BSK za najlepšie nielen na úrovni Bratislavskej župy ale na celom Slovensku.

Ocenených vybrala komisia na základe nominácií riaditeľov stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji. Na Úrad BSK bolo doručených 35 návrhov.

Zoznam ocenených pedagógov:

 • Ing. Katarína BIELA, Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava
 • RNDr. Dagmar BREZULOVÁ, Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava
 • Mgr. Vladimír CÍCH, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava
 • Mgr. Tatiana ČUPKOVÁ, Gymnázium, Senecká 2, Pezinok
 • Ing. Mgr. Marianna FÓNOD, ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava
 • Ing. Dagmar ILLÉŠOVÁ, Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji
 • PaedDr. Monika KOLKOVÁ, Gymnázium A. Einsteina, Einsteinova 35, Bratislava
 • Mgr. Viera KOTIANOVÁ, Stredná odborná škola, Na pántoch 9, Bratislava
 • Ing. Ľubomír KOVAĽ, Stredná odborná škola, Ivanská cesta 21, Bratislava
 • RNDr. Oľga KUBÁNKOVÁ, Gymnázium Ivana Horvátha, ul. I. Horvátha 14, Bratislava
 • Mgr. Alžbeta LEHOTSKÁ, Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva, Sklenárova 7, Bratislava
 • Ing. Ida MATUŠKOVIČOVÁ, Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska, Kostolná 3, Modra
 • Ing. Aurel RAKÚS, Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, Bratislava
 • Mgr. Elena RYBÁROVÁ, Stredná odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava
 • PaedDr. Ivan SASÁK, Školský internát, Trnavská 2, Bratislava
 • Ing. Helena SEDLÁČKOVÁ, Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava
 • RNDr. Juraj SURÁN, Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava
 • Mgr. Darina TARASOVIČOVÁ, Stredná odborná škola polygrafická, Račianska 190, Bratislava
 • Bc. Beáta TVARUSKOVÁ, Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Bratislavská 11, Malinovo
 • Mgr. Martin ZVALO, Športové gymnázium, Ostredková 10, Bratislava