Blindfriendly Utorok 23. 4. 2019 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská župa podáva pomocnú ruku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb

Do 31.12.2017 finančný príspevok pri odkázanosti podľa stupňa odkázanosti občana, ktorý poskytovali samosprávne kraje, je nahradený od 1.1.2018 finančným príspevkom na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou, ktorý bude vyplácaný priamo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej iba „MPSVaR SR“). O ten musí písomne požiadať na rozpočtový rok 2018 neverejný poskytovateľ sociálnej služby do 31.1.2018 MPSVaR SR. Výšku príspevku pre jednotlivé stupne odkázanosti ustanovuje príloha č. 6 zákona o sociálnych službách. Finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytne obec a samosprávny kraj podľa svojich kompetencií.

 
Vzhľadom na to, že MPSVaR SR na túto rozsiahlu zmenu nebolo dostatočne pripravené a už avizovalo, že nevie zabezpečiť poskytnutie finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov, najmä v prvom štvrťroku preddavkovo, má Bratislavský samosprávny kraj záujem a ochotu týmto organizáciám pomôcť a poskytne im finančné príspevky na prevádzku preddavkovo čo najskôr. Poslanci BSK sa k problematike postavili jednoznačne a ústretovo.
 
„Mzdy v januári boli zamestnancom zariadení sociálnych služieb vyplatené ešte z príspevkov župy za december.  Spolu s poslancami bratislavskej župy sme v rámci rokovaní komisií prišli na spoločné riešenie. Preddavkovo vyplatíme neverejným poskytovateľom, ktorí poskytujú sociálne služby v kompetencii VÚC, finančný príspevok na prevádzku tak, aby si z toho mohli pokryť aspoň časť nákladov, vrátane miezd pre svojich zamestnancov v ďalších mesiacoch, pokým MPSVaR SR bude schopné s nimi uzavrieť zmluvy a poslať im finančné príspevky podľa aktuálne platného zákona. Verím, že im takýmto ústretovým spôsobom pomôžeme riešiť aktuálny problém,“ povedal podpredseda BSK za sociálnu oblasť Mgr. Mikuláš Krippel, PhD.
 
„Chcem, aby neverejní poskytovatelia sociálnych služieb vedeli, že stojím na ich strane, spolu s poslancami počúvame ich potreby a hľadáme riešenia. Súčasne si ctím zákon a verím, že rovnako sa k tejto náročnej a dôležitej téme postaví MPSVaR SR a týmto organizáciám poskytne finančné príspevky čo najskôr,“ zhodnotil situáciu predseda BSK Juraj Droba.