Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavská župa urobila významný krok smerom k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb

Na rokovaní dňa 9.12.2011 prijali poslanci Zastupiteľstva BSK „Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK“. Bratislavská župa tak urobila významný krok smerom k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb poskytovaných v jej kompetencii.

 

Spôsob, akým pristúpila Bratislavská župa k tvorbe tohto materiálu je ojedinelý. Bola pre nás dôležitá skúsenosť ľudí, ktorí sociálne služby poskytujú a názor tých, ktorých sa kvalita sociálnych služieb týka najviac – prijímateľov sociálnych služieb. Preto sa na príprave materiálu podieľali zástupcovia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, pracovníci odboru sociálnych služieb Úradu BSK a prijímatelia sociálnych služieb. Proces prípravy Podmienok kvality facilitovala Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, o.z.

Sme presvedčení, že kvalitná sociálna služba človeka posilňuje a rešpektuje jeho práva, individuálne potreby a rozhodnutia. Podmienky kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK vychádzajú práve z týchto hodnôt.

Naše ďalšie kroky budú smerovať k tomu, aby tieto hodnoty nezostali len na papieri, ale boli kompasom pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb pri hľadaní novej tváre sociálnych služieb v Bratislavskom kraji.
 

Súvisiace dokumenty