Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavskej župe chcú zobrať milióny

Na území Bratislavského kraja vyberie štát na dani z príjmu fyzických osôb ročne takmer 200 miliónov eur, no samosprávnemu kraju na výkon jeho povinností naspäť dáva len 33 miliónov. Doteraz potreby kraja kompenzovala aspoň daň z motorových vozidiel, na tú sa však už kraj v budúcnosti nebudú môcť spoľahnúť. Zvyšujúca sa solidarita kraja s ostatnými regiónmi spôsobí klesajúcu úroveň verejných služieb v Bratislavskej župe.

 
Bratislavský samosprávny kraj očakáva v budúcom roku zhoršenie verejných služieb v doprave, školstve a sociálnej starostlivosti. Na tieto oblasti pôjde o 25 miliónov eur menej, vďaka zmenám v dani z motorových vozidiel, ktoré schválila Vláda SR. Výšku dane si dnes ešte určujú regióny a je to jediná daň, na ktorú majú regióny dosah. Od januára bude centralizovaná a výška pre kraje bude jednotná. Tento systém najviac poškodí práve Bratislavskú župu.
 
Podľa župana Pavla Freša to z dlhodobého hľadiska nezlepší situáciu v regiónoch a okrem toho prídu kraje o jediný zdroj príjmu, ktorý dokážu ovplyvňovať. Vníma to ako politické zadanie. Jediný, kto na dani zarobí, sú veľké dopravné spoločnosti. „Ide najmä o tých, ktorí s 20 tonovými kamiónmi ničia cesty II. a III. triedy a vyhýbajú sa plateniu mýta. Tým štát naozaj vyšiel v ústrety,“ uviedol Pavol Frešo. Drobní živnostníci zaplatia podľa návrhu na dani viac ako doteraz.
 
Vládou schválený návrh môže byť aj v rozpore s Európskou chartou regionálnej samosprávy, ktorá garantuje finančnú nezávislosť regiónov. „Ministerstvo financií nám deklaruje výpadok 25 miliónov eur počas najbližších štyroch rokov. Ak o tieto peniaze prídeme, budeme musieť zásadne zoškrtať výdavky na prevádzku našich škôl, zariadení sociálnych služieb, nebudeme môcť zazmluvňovať klientov odkázaných na sociálne služby, rekonštruovať cesty, budeme musieť znížiť počet spojov prímestskej autobusovej dopravy alebo zvýšiť cestovné,“ zdôraznil Pavol Frešo. 
Podľa neho, daň z motorových vozidiel nebola a nie je konštruovaná ako daň, z ktorej sa majú iba opravovať cesty, ale z ktorej sa majú financovať kompetencie krajov. „Presne tak ako daň z liehu alebo tabaku nejde na zlepšenie zdravotníctva alebo výskumu rakoviny, ale je súčasťou štátneho rozpočtu, z ktorého sa financujú kompetencie štátu,“ povedal Pavol Frešo. Zároveň upozornil, že zavedením týchto zmien sa bude zvyšovať zadlženie kraja. Navyše, Bratislavský kraj je v porovnaní s ostatnými župami znevýhodnený v oblasti čerpania eurofondov.
 
Kraje sú v súčasnosti financované čiastočným podielom z Dane z príjmov fyzických osôb a celkovým výnosom z Dani z motorových vozidiel. Od januára 2015 chce vláda SR previesť celý výnos Dane z motorových vozidiel na štát a tento výpadok pre samosprávne kraje kompenzovať prostredníctvom vyššieho podielu na Dani z príjmov fyzických osôb. Takéto prerozdelenie bude silno negatívne pre Bratislavský samosprávny kraj a dočasne pozitívne pre všetky ostatné kraje.
 
Ministerstvo financií  predpokladá výpadok pre Bratislavský samosprávny kraj vo výške 25 mil. € pre najbližšie štyri roky. Ak návrh prejde v Národnej rade SR v nezmenenej podobe, kraj požiada prezidenta o jeho vrátenie do pléna a mieni sa obrátiť aj na Ústavný súd.