Blindfriendly Pondelok 15. 10. 2018 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj a Šopronská župa spolupracovali na záchrane dropa fúzatého

Bratislava, 18. augusta 2010

 

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) spolupracovali so Šopronskou župou na záchrane dropa fúzatého. Projekt na záchranu tohto najväčšieho žijúceho vtáka na Slovensku trval viac ako 12 mesiacov a financovaný bol najmä z prostriedkov Európskej únie. „Drop fúzatý veľmi trpel pre industrializáciu krajiny a pre extenzívne poľnohospodárske využitie. Práve tento projekt umožňuje istý návrat dropa na veľmi malú časť územia Bratislavského kraja,“ uviedol predseda BSK Pavol Frešo. Konkrétne ide o Sysľovské polia v Rusovciach, chránené vtáčie územie, kde je najvyšší výskyt dropov. Bratislavský samosprávny kraj sa podľa Freša podieľal na financovaní, zabezpečil zázemie a reprezentuje istú politickú vôľu, aby toto územie bolo zachované alebo rozšírené. „Mali by sme si vážiť prírodné bohatstvo našich krajín, pristupovať k nemu zodpovedne, aby sme našim potomkom okrem materiálnych statkov zanechali aj bohaté prírodné dedičstvo,“ doplnila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.

„Práve takáto susedská spolupráca aj v oblasti ochrany prírody je to, čo môže susedské vzťahy výrazným spôsobom zlepšiť. Spoločnou prácou dosiahneme, že to, čo sme zdedili – prírodu, odovzdáme v lepšom stave,“ povedal župan. Zároveň poukázal aj na oklieštenú možnosť Bratislavského kraja v čerpaní eurofondov. „Nemáme veľa možností čerpať prostriedky z EU ako ostatné slovenské regióny, preto sa snažíme využívať prostriedky na zmysluplné projekty s partnermi v pohraničí. Práve na týchto projektoch sa to dá zužitkovať a vráti sa to v prospech všetkých ľudí,“ dodal Frešo.

Na Úrade BSK sa dnes konala medzinárodná konferencia, na ktorej sa zainteresované strany zaoberali aktuálnou ochranou dropa fúzatého. Súčasťou konferencie bola aj návšteva Sysľovských polí, na ktorých účastníci zasadili niekoľko stromov. Postupne tu vysadia až 300 ovocných drevín, ktoré vytvoria nielen prirodzenú prírodnú ochranu pre dropa, ale poslúžia mu tiež ako zdroj potravy.

Drop fúzatý patrí k celosvetovo ohrozeným druhom živočíchov. Drop fúzatý je najväčším žijúcim vtákom na Slovensku, vo svete ho možno zaradiť aj k najťažším lietajúcim vtákom. V Bratislavskom kraji ich žije najviac v Sysľovských poliach v Rusovciach, pri nedávnom zimnom sčítaní tu narátali 246 zimujúcich jedincov, čo je najväčší počet za posledných desať rokov. V zimnom období sa dropy zhromažďujú do väčších kŕdľov, ktoré sa presúvajú na miesta s dostatkom potravy, pokoja a bezpečia. Jednou z tradičných lokalít výskytu sú aj Sysľovské polia. Tie majú kľúčový význam pre zimovanie celej západopanónskej populácie, ktorá obýva širšiu pohraničnú oblasť Rakúska, Slovenska a Maďarska. Na celom tomto území sa vyskytuje približne 400 dropov.