Blindfriendly Štvrtok 5. 12. 2019 | Meniny má Oto Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj ako prvý zakladá krajskú organizáciu cestovného ruchu

 Bratislavská župa ako prvá spomedzi ôsmich krajov na Slovensku zakladá krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR). Jej cieľom bude podpora spolupráce verejného a súkromného sektora v oblasti cestovného ruchu.

 

„Hlavným zámerom organizácie je výrazne a viditeľne posilniť pozíciu Bratislavskej župy ako atraktívnej turistickej i obchodnej destinácie. Turizmus je nutné chápať ako dôležité ekonomické odvetvie a nástroj regionálneho rozvoja,“ priblížil župan Pavol Frešo. Cieľom organizácie je tiež zveľaďovanie a budovanie partnerských vzťahov, uskutočňovanie prieskumov a výskumov, plánovanie, manažment projektov, destinačný marketing, sledovanie kvality služieb, monitoring, fundraising, koordinácia aj poradenstvo.

Ustanovujúce valné zhromaždenie krajskej organizácie cestovného ruchu BSK, kde bude nominovaný aj jej predseda, sa uskutoční dnes na Úrade BSK. Na programe je aj voľba orgánov krajskej organizácie cestovného ruchu, schválenie stanov, výšky členských príspevkov a následne podpis zakladateľskej zmluvy krajskej organizácie cestovného ruchu. Vznik KOCR a členstvo kraja v tejto organizácii odsúhlasili poslanci na januárovom rokovaní. Zastupiteľstvo zároveň schválilo členský príspevok BSK na rok 2012 vo výške 254 000 eur.

Podľa ustanovení zákona o podpore cestovného ruchu môže KOCR žiadať o dotáciu na rok 2012 v prípade, že bude táto organizácia registrovaná a požiada o dotáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do 15. apríla 2012. Finančné zdroje z dotácie by mohli mať hodnotu 232 000 eur, použité by boli len na aktivity, ktoré sú mimo prevádzkových nákladov.

Z ustanovení zákona č.91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu vyplýva, že krajskú organizáciu cestovného ruchu (KOCR) môže založiť vyšší územný celok a najmenej jedna oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR). Ako prvá v Bratislavskom kraji bola koncom minulého roka založená oblastná organizácia cestovného ruchu hlavného mesta SR Bratislava (Bratislava Tourist Board - BTB). Na ustanovujúcom valnom zhromaždení ju schválili jej zakladajúci členovia, ktorými sú hlavné mesto SR Bratislava a 38 podnikateľských subjektov. Oblastná organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zaregistrovaná 28. decembra 2011. Okrem toho bol schválený vstup BTB do Krajskej organizácie cestovného ruchu BSK, členský príspevok BTB do KOCR BSK je cca 40 000 eur.