Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj podporil OZ Nádej pre Rozsutec

 Podporované bývanie pre ľudí s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami na Hontianskej 16 v Bratislave má už rok. K jeho 1. výročiu sa vo františkánskom kláštore v Bratislave uskutočnil seminár, ktorý v spolupráci s OZ Nádej pre Rozsutec a pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Ing. Pavla Freša, zorganizoval Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec.

 

Zariadenie je prvým podporovaným bývaním Odboru sociálnych vecí v rámci novej Koncepcie sociálnych služieb Bratislavského samosprávneho kraja. V zariadení podporovaného bývania na Hontianskej 16 v Bratislave žije dvanásť mladých ľudí, ktorí sú pod dohľadom personálu schopní postarať sa o svoju domácnosť a viesť samostatný život. Seminár s názvom „Mám za seba zodpovednosť“ otvorila prednostka MÚ Bratislava – Lamač, Mgr. Gabriela Šedová, zástupkyňa miestnej časti, na území ktorej sídli DSS a ZPB Rozsutec. S počiatkami prvého chráneného bývania pred rokmi a doterajšími 18-ročnými dejinami DSS a ZPB Rozsutec až po zrealizovanie myšlienky vytvorenia skutočného podporovaného bývania a jeho otvorenie dňa 25. októbra 2010 oboznámila účastníkov seminára riaditeľka DSS a ZPB Rozsutec Mgr. Magdalena Mihaliková, PhD. So živým príspevkom Splnomocnenie na svoj život vystúpil Mgr. Juraj Marendiak, zástupca Bratislavského samosprávneho kraja z Odboru sociálnych vecí, v ktorom vážil meniaci sa pohľad profesionálov na ľudí s postihnutím, rešpektujúc slobodu človeka bez ohľadu na mieru či druh postihnutia. Doc. Slavomír Krupa, PhD., dlhoročný pracovník a neúnavný novátor sociálnych služieb, pedagóg a zakladateľ Rady pre poradenstvo v sociálnej práci, svojím filozofickým príspevkom Zmenu nosíte v sebe zobúdzal našu motiváciu chcieť, počuť, vidieť a sprevádzať ľudí s postihnutím ináč a lepšie než doteraz. Koordinátorka podporovaného bývania Mgr. Judita Kramárová sprevádzala klientov pri ich vystúpení, v ktorom bilancovali čo získali a aké ilúzie stratili pobytom v podporovanom bývaní na Hontianskej ul. za posledný rok. Veľkým potleskom boli odmenené príspevky klientov ZPB Evky, Betky, Sisky, Tonka, Beatky a Ivetky, ktorí živo, nefalšovane a úprimne vyrozprávali svoje starosti a nádeje, s ktorými kráčajú do budúcnosti v podporovanom bývaní so svojou koordinátorkou, sociálnou terapeutkou Mgr. Kristínkou Gracovou a dennými asistentkami Ivetkou, Dankou a Terezkou. Plány našich klientov z podporovaného bývania v škole a v práci sa nelíšia od plánov iných mladých ľudí v ich veku a všetci im veľmi fandíme, aby svoje vyslovené i nevyslovené túžby dosiahli v plnej miere. Vyváženým doplnením a potvrdením dobrej cesty podporovaného bývania bolo vyznanie matky MUDr. Alojzie Buchtovej, ktorá má už 20 rokov svojho syna Martina v podporovanom bývaní Betánia v Senci a dnes ho vníma ako dospelého človeka, ktorý má cez týždeň svoju prácu, svojich priateľov a kolegov a cez víkend je doma so svojou rodinou v Bratislave. Vystúpenie MUDr. Buchtovej bolo úprimnou výpoveďou o obavách, starostiach i bezsenných nociach, keď urobila spolu s manželom odvážny krok k samostatnosti svojho syna v podporovanom bývaní v Senci. Po občerstvení účastníkov, ktoré pomohli pripraviť klienti podporovaného bývania z Rozsutca, sa účastníci seminára rozdelili na workshopy v malých skupinách, v ktorých priamo a bezprostredne hovorili s personálom a klientmi o spôsobe života, malých i veľkých úspechoch a prekážkach v podporovanom bývaní. Najväčší úspech mali workshopy „Negatívne skúsenosti ako proces učenia“ vedený Mgr. Kramárovou a workshop „Moja starosť a moja nádej alebo čo je pre rodiča najťažšie“ vedený MUDr. Buchtovou. Seminára sa zúčastnili pracovníci domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, klienti a ich rodičia, ktorí majú záujem vybudovať podporované bývanie pre svoje deti. Veríme, že príklad dobrej praxe ich podporil a dodal nádej, že sa podporované bývanie podarí aj im. Sme vďační kolegom DSS Rozsutec za dobrú organizáciu seminára.

Seminár sa uskutočnil s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.