Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj s najväčším nárastom HDP v EÚ v rokoch 2000 – 2008

Európska komisia (EK) zverejnila 1. decembra 2011 Siedmu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá zdôrazňuje mestský a regionálny rozmer stratégie Európa 2020. V súvislosti s novými legislatívnymi návrhmi EK pre kohéznu politiku po roku 2013 správa hodnotí ako môžu regióny a mestá prispieť k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.

 
Správa hodnotí krajiny, regióny a mestské oblasti EÚ podľa viacerých socio-ekonomických ukazovateľov, ako napríklad vzdelanie, zamestnanosť, nezamestnanosť, riziko chudoby, sociálnej exklúzie, HDP a jeho nárast. 
Správa potvrdila už známy fakt, že Bratislavský kraj je 9. najrozvinutejším regiónom z pohľadu indexu, ktorý meria HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily a dosahuje 167 bodov indexu, pri priemere EÚ 27 rovnajúcemu sa 100 bodov. Podľa tohto údaju Bratislava predbehla napríklad Viedeň. Zároveň podľa štatistík Eurostatu kraj zaznamenal v rokoch 2000 až 2008 najvyšší nárast HDP na obyvateľa v celej EÚ berúc do úvahy paritu kúpnej sily, konkrétne je to 58 bodov indexu.
Ďalšou zaujímavou štatistikou z pohľadu Bratislavského kraja je podiel mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov, ktorí majú dosiahnuté najnižšie stredoškolské vzdelanie a nepokračujú v ďalšom vzdelávaní. V rokoch 2008 – 2010 iba 2 % mladých ľudí nepokračovalo v ďalšom vzdelávaní, čo je najmenej zo všetkých regiónov EÚ.
 
Siedma správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti je dôležitým výstupom pre súčasné diskusie o programovacom období 2014 – 2020. Budúce programy politiky súdržnosti musia zohľadňovať napĺňanie cieľov stratégie Európa 2020 a ako investície EÚ   pomôžu dosiahnuť tieto ciele.
 
Kompletnú správu nájdete na: