Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský samosprávny kraj chce požiadať o úver z Európskej investičnej banky

Bratislavský samosprávny kraj má široký rozsah pôsobnosti a kompetencií. V tejto súvislosti sú značné aj finančné prostriedky, ktorými BSK musí zabezpečiť fungovanie jednotlivých oblastí. Vzhľadom na rozpočtové možnosti kraja sa Bratislavský samosprávny kraj snaží využívať aj alternatívne zdroje.

 
Jedným z týchto zdrojov sú prostriedky z úveru Európskej investičnej banky (EIB). Tieto finančné prostriedky chce kraj vynaložiť na dofinancovanie predovšetkým dopravy a školstva.
Primárnou oblasťou je nepochybne regionálna cestná sieť komunikácií II. a III. triedy. Projekty tohto typu sú zo strany EIB hodnotené pozitívne, nakoľko vyrovnávajú rozdiely medzi európskymi regiónmi a podporujú začlenenie do európskeho priestoru. Vlastné zdroje, ktoré má úrad BSK k dispozícii, v dostatočnom objeme nepokrývajú potreby obnovy, modernizácie, prípadne rozširovania ciest na území kraja. Pri realizácii takéhoto projektu môže byť podstatne zlepšená kvalita komunikácií, prípadne tam, kde to je potrebné, môžu byť komunikácie rozšírené. Finančné prostriedky získané úverom chce kraj využiť aj v oblasti vzdelávania. V rámci vybavenia škôl je možné zlepšiť podmienky výučby lepším a modernejším vybavením učebných pomôcok. Podstatnú časť nákladov škôl tvoria náklady na energie. V záujme ich zníženia sa investície môžu zamerať na vybavenie škôl solárnymi panelmi, ktoré budú zabezpečovať časť dodávky elektrickej energie pre prevádzku školy. V spojení so skutočnosťou, že Bratislava je mesto s veľkým počtom slnečných dní počas roka, sa táto investícia navráti pomerne rýchlo.
 
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na Zastupiteľstve BSK dnes schválili zámer BSK - požiadať Európsku investičnú banku o úver. Na aké konkrétne projekty budú financie využité, bude predmetom ďalších rokovaní zastupiteľského zboru aj s odbornou verejnosťou.