Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK spolupracuje s Ekotopfilmom

Ekotopfilm, medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji, sa v tomto roku uskutoční už po 36-krát. BSK spolupracuje na tomto projekte takmer od začiatku vzniku samosprávnych krajov. Aj tento rok na ňom predseda BSK Vladimír Bajan ako člen Čestného prezídia medzinárodného festivalu odovzdá jednému z víťazov Cenu predsedu BSK.

 
Ekotopfilm je najstarším filmovým festivalom svojho druhu na svete. Podujatie prebieha od roku 1974 a uskutočnilo sa už v Žiline, v Trnave či v Trenčíne. Od roku 2000 sa festival udomácnil v Bratislave, keď záštitu nad podujatím prevzal prezident SR, čo zvýšilo jeho  medzinárodnú prestíž. Minulý rok organizátori pripravili novú aktivitu pod názvom „Ekotopfilm – Tour Slovensko“, kde mohli občania ostatných regiónov Slovenska vidieť najlepšie filmy z posledného ročníka.
 
BSKv týchto dňoch zaslal  návrhy do sprievodného programu festivalu, ktorými by rád prispel k jeho tematickému rozšíreniu. Medzi navrhnutými námetmi bola napríklad prezentácia aktivít a činností Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, ktorý sa vo svojich denných aktivitách klientov venuje problematike životného prostredia, jeho ochrany a rozvoju prostredníctvom výchovnej činnosti podľa záujmov a voľnočasových aktivít (poznávanie fauny a flóry, šetrenie energiami, zveľaďovanie okolia a pod.) Rovnako prejavilo záujem aj združenie Envihike zorganizovať prednášku na tému ekoturizmus.
  
Pedagogická konferencia je jedným z pravidelných podujatí, do ktorých sa BSK v rámci Ekotopfilmu zapája. V roku 2007 sa tiež prezentoval na Ekofóre prednáškou zástupcu OZ Synergia na tému „Systém energetickej závislosti obce s využitím obnoviteľných zdrojov“. V roku 2008 poslanec BSK Peter Flaškár vystúpil s prednáškou na tému „Šanca pre obnoviteľné zdroje energií a udržateľný rozvoj životného prostredia aj v podmienkach BSK.“ BSK vníma festival Ekotopfilm aj ako príležitosť, kde priblíži študentom a pedagógom stredných škôl vo zriaďovateľskej pôsobnosti BSK podujatia venované ekológii, trvalo udržateľnému rozvoju, téme obnoviteľných zdrojov energie, triedenia odpadov, či rešpektu k životnému prostrediu alebo dôležitosť zodpovedne sa správať k okoliu.
 
Tento rok sa festival koná v Bratislave od 19. do 23. októbra 2009, ale prehliadku filmov bude možné vidieť v Košiciach a aj v Prahe v novembri 2009. Podujatie „Ekotopfilm - Tour Slovensko“ odprezentuje najlepšie filmy v Trnave, v Trenčíne, v Žiline, v Nitre, v Banskej Bystrici a v Prešove.
 
Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk