Blindfriendly Štvrtok 19. 9. 2019 | Meniny má Konštantín Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Burza projektových partnerov v rámci projektu RECOM SK-AT

 Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s partnermi projektu RECOM SK-AT zorganizoval 29.6.2011 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja v Bratislave „Burzu projektových partnerov“ za účasti pozvaných hostí zo všetkých 5 partnerských regiónov – Dolného Rakúska, Trnavského samosprávneho kraja, Bratislavského samosprávneho kraja, Burgenlandu a Viedne.

 

V úvode stretnutia bol predstavený samotný projekt RECOM SKAT v rámci, ktorého sa podujatie uskutočnilo. Následne zo strany Spoločného technického sekretariátu bola účastníkom stretnutia poskytnutá informácia o aktuálnom stave a priebežnej výzve Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 a príklady dobrej praxe v rámci realizovaných projektov.

Počas podujatia boli predstavené mnohé projektové zámery z oblasti Hospodárstvo a lokalita, Inovačné technológie, Turizmus a voľnočasové aktivity, Trh práce, vzdelávanie, kvalifikácia a Mobilita a životné prostredie.

Na záver stretnutia mali prítomní možnosť pokračovať v spoločných rozhovoroch, na základe ktorých nadväzovali kontakty a diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce prostredníctvom spoločných cezhraničných projektov.
Informácie o projekte RECOM SKAT spolu s prezentáciami, ktoré boli odprezentované na Burze projektových partnerov nájdete na domovskej stránke projektu www.recom-skat.eu.


Projekt RECOM SK-AT je spolufinancovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko 2007 – 2013 Európskym fondom regionálneho rozvoja a zo svojich prostriedkov ho podporujú: Spolková republika Dolné Rakúsko, Spolková republika Burgenland, mesto Viedeň, Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

logo_SK-AT
 EU fund