Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Celoštátne kolo chemickej olympiády 2012

 V dňoch 23. – 26.3.2012 sa na pôde SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50, Bratislava uskutočnil 48. ročník celoštátneho kola chemickej olympiády v kategórii A (pre gymnáziá), v kategórii EF (pre odborné školy).

 

Podujatie zastrešovali: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Slovenská komisia Chemickej olympiády. Teoretická časť súťaže ako aj slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo v Inštitúte pre verejnú správu, M. Schneidera Trnavského v Bratislave. Praktická časť prebiehala v priestoroch SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo 50 v Bratislave. V kategórií A sa do celoštátneho kola prebojovalo 23 súťažiacich z gymnázií celej SR. V kategórií EF súťažilo 24 žiakov odborných škôl SR. Traja žiaci SOŠ chemickej sa v celoštátnom kole umiestnili na 9., 17. a 18. mieste.

Laboratóriá ako aj ostatné priestory boli pre praktickú časť CHO pripravené na vysokej úrovni. Nechýbali pomôcky, sklo, chemikálie a pripravené roztoky vďaka dôslednej práci pedagógov SOŠ chemickej, ktorí sa podieľali nielen na organizácii a príprave celoštátneho kola, ale aj na hodnotení výsledkov žiakov. Prostredníctvom médií bola SOŠ chemická svedkom toho, že pôvodne sa celoštátne kolo CHO malo konať v Púchove. Avšak po diskusii s RÚVZ bolo nutné zadanie praktickej časti CHO kategórie A nielen upraviť, ale škola v Púchove navyše musela aj odstúpiť od realizácie celoštátneho kola.

Okrem celoštátneho kola CHO uvedených kategórií prebiehajú v týchto mesiacoch -apríl a máj aj - krajské kolo CHO kategórie B (2.ročník gymnázií), kategórie C (1. ročník SOŠ), kategórie D (základné školy).

SOŠ chemická ako jediná stredná odborná škola v SR , ktorá disponuje prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ, má tak možnosť poskytnúť priestory a kvalitnú organizáciu na úspešný priebeh chemickej olympiády vo všetkých kategóriách v školskom roku 2011/2012.