Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

3.5.2018 - Centrum pre rodiny v kríze

 Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí ... to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické. Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je - Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

 

 

Centrum pre rodiny v kríze je sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý funguje od 1. januára 2009. Základným cieľom Centra pre rodiny v kríze je poskytnúť komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny, ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii. Centrum sprevádza rodinu od náhleho vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života. Poskytuje komplexné sociálne a psychologické poradenstvo celej rodine (resp. tým členom, ktorí prejavia záujem). Komplexnosť služieb ocenia najmä tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka sa buď viacerých členov rodiny alebo viacerých problémov a nevedia inde nájsť potrebnú pomoc.

Služby Centra sú určené trom cieľovým skupinám:

  • pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu,
  • pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode a
  • pre rodiny s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD (t.j. deti hyperaktívne a deti s poruchami pozornosti, ktoré majú problémy v správaní, v škole, v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé rodiny).

Práve tieto služby sú v bratislavskom regióne nedostatkové a pri prieskume potrieb rodín s deťmi sa ukázali ako najviac potrebné. Počas prvého roku realizácie sociálneho programu pomohlo Centrum približne 200 rodinám, pričom so 75 rodinami odborní pracovníci intenzívne pracovali. Klienti Centra mali možnosť využívať poradenské služby sociálnych pracovníkov, psychológov a terapeutov. Centrum pre rodiny v kríze pomáha zlepšiť dostupnosť služieb v rámci siete na území bratislavského kraja.

Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. Jana Matulová, koordinátorka Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.)
e-mailová adresa: centrumprerodiny@region-bsk.sk
Partnermi projektu BSK pre jednotlivé cieľové skupiny sú občianske združenia:
1. Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/po výkone trestu, kontakt: Miroslava Albertová, 0918 366 084, miroslava.albertova@assp.sk

2. Poradenské Centrum Nádej pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po rozvode, párové poradenstvo, kontakt: Mgr. Adriana Havašová, 0905 463 425, office@centrumnadej.skwww.centrumnadej.sk


3. Detský fond Slovenskej republiky – Zdravé vzťahy v rodine - práca s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD, kontakt: Mgr. Denisa Valachovičová, 0911 564 355, zdravevztahy@dfsr.sk, www.dfsr.sk .

Súvisiace dokumenty