Blindfriendly Pondelok 23. 4. 2018 | Meniny má Vojtech Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Centrum pre rodiny v kríze

 Rozvod, výkon trestu, poruchy hyperaktivity u detí ... to všetko sú situácie, ktoré zasahujú do života rodičov i detí a ktoré môžu veľmi vážne ohroziť základné funkcie rodiny. Nie každý zvláda takéto krízové situácie, nie každá rodina sa vie s obdobnými udalosťami vyrovnať. V tom horšom prípade rodina prestáva byť bezpečným miestom pre jej členov a následky môžu byť závažné, ba až tragické. Aby k tomu nedošlo, potrebuje rodina pomoc a podporu. Takouto oporou je - Centrum pre rodiny v kríze, ktoré pomáha členom rodiny v jej prvotnej fáze životnej krízy a prispieva k upevňovaniu vzťahov v rodine.

 

 

Centrum pre rodiny v kríze ponúka poradenské služby rodinám s neplnoletými deťmi v Bratislavskom kraji, kde rodič alebo dieťa nastupujú, sú alebo boli vo výkone trestu odňatia slobody, v reedukačnom zariadení, resp. boli podmienečne odsúdení.

Rodinám poskytujeme:

  • sociálne poradenstvo terénnou alebo ambulantnou formou – poradenstvo priamo v rodine, individuálne stretnutia alebo stretnutia s celou rodinou zamerané na zvládnutie náročnej životnej situácie
  • vypracovanie životného programu klienta počas prvých troch mesiacov po prepustení z výkonu trestu
  • špecializované programy vo forme tréningov – tréningy zamerané na rozvoj sociálnych zručností, riešenia konfliktov, tréning asertívneho správania sa, motivačné programy zamerané na zmenu životných postojov
  • iné – v prípade záujmu Vám vieme ponúknuť alebo odporučiť aj iné odborné služby (poradenstvo psychológa, právnika...)

Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. Katarína Janíková, PhD.
koordinátorka Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.)
e-mail: centrumprerodiny@region-bsk.sk

Partnerom sociálneho programu Bratislavského samosprávneho kraja pre uvedenú cieľovú skupinu je občianske združenie Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov. Viac informácií na www.assp.sk.lASSP 2 logo.jpg

Kontakt:
PhDr. Lenka Kleskeň, PhD.
odborná poradkyňa
mobil: 0918 581 844

e-mail: lenka.klesken@assp.sk

Centrum pre rodiny v kríze vykonáva aktivity pre klientov bezplatne.
 

Súvisiace dokumenty