Blindfriendly Streda 13. 11. 2019 | Meniny má Stanislav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Centrum pre rodiny v kríze bolo úspešné aj v roku 2010

O potrebnosti projektu a význame pre obyvateľov Bratislavského kraja sa opäť presvedčili všetci aktéri tohto projektu preto Bratislavská župa podporí činnosť Centra aj v tomto roku.

 

 Služby Centra zahŕňajú celú škálu činností, najmä vyhľadávaciu činnosť, sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, sociálno-právne poradenstvo, špecializované poradenstvo, krízovú intervenciu, podporné činnosti, tréningové pobyty alebo terénnu sociálnu prácu. Významné je rodinné poradenstvo ale aj individuálna poradenská práca s deťmi. Význam zohráva aj práca s jednotlivcami prepustenými z výkonu trestu, najmä vypracovanie dočasného životného programu pre takéhoto jedinca, ktorý mu pomáha v integrácii do spoločnosti. Oblasť terénnej sociálnej práce je nenahraditeľná v prirodzenom prostredí klientov, najčastejšie je to v ich rodinách. Významnú pozíciu má aj koordinátorka Centra, cez ktorú sa dostanú k aktérom pomoci v Centre viacerí žiadatelia o poradenstvo a iné služby. Všetky služby poskytované v Centre sú adresné a aktéri pomoci využívajú predovšetkým individuálny prístup k riešeniu problémov svojich klientov. Významná je tá skutočnosť, že komplexné poradenské služby sú v Centre bezplatné, čo má nezastupiteľný význam pre krízovú intervenciu.

Za realizované úlohy, ktoré pomohli jednotlivcom aj rodinám v kríze, patrí poďakovanie Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov so zameraním na cieľovú skupinu rodina, v ktorej rodič/dieťa je vo/po výkone trestu, Občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom so zameraním na cieľovú skupinu rodina s deťmi pred rozvodom, počas rozvodu a po rozvode, párové poradenstvo a Občianskemu združeniu Detský fond Slovenskej republiky so zameraním na cieľovú skupinu rodina s deťmi s poruchami správania a s poruchami ADHD a ADD.