Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Certifikát Planéta vedomosti pre gymnázium Einsteinova

 Dňa 8. júna 2010 sa Gymnázium Alberta Einsteina v Bratislave zúčastnilo na slávnostnom odovzdávaní certifikátu a memoranda platného od 1. apríla 2010 vzorovej školy v Bratislavskom kraji, digitálneho vzdelávacieho systému prírodných vied - Planéta vedomostí digitálne kurikulum, ktoré je podporované MŠ SR a spoločnosťou Agemsoft.

 

Vzdelávací obsah pokrýva a rozširuje štandardy a obsah definovaný v Štátnom vzdelávacom programe. Študijné a výučbové materiály sú spracované do viac ako 1100 lekcií. Na Gymnáziu Alberta Einsteina digitálny obsah Planéty vedomostí aktívne používa vo vyučovacom procese 10 učiteľov prírodovedných predmetov matematiky, fyziky, chémie, biológie a ekológie. Vyučujúci vytvárajú didaktické materiály a zostavujú vlastné lekcie z daného predmetu.