Blindfriendly Utorok 26. 3. 2019 | Meniny má Emanuel Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Destiančný manažment bol hlavnou témou zástupcov miest a obcí Bratislavského kraja

Založenie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu bolo nosnou témou pracovného stretnutia konaného dňa 13.decembra 2011 na úrade Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Podpora cestovného ruchu v SR upravená Zákonom o podpore cestovného ruchu č.91/2010 v znení neskorších predpisov, podmienky vzniku oblastných a krajských organizácii rezonovali v prezentácii zástupcov ústredných orgánov štátnej správy cestovného ruchu (Ministerstva dopravy, výstavby a RR SR) a Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na stretnutí so zástupcami mestských a obecných úradov, akademickej obce a podnikateľskej sféry cestovného ruchu Bratislavského kraja.

V diskusii zazneli stanoviská starostov obcí, zástupkýň katedry cestovného ruchu ekonomickej univerzity, Slovenskej asociácie cestovných kancelárií, príspevky prezentujúce skúsenosti so založením krajskej organizácie destinačného manažmentu ruchu susedného Trnavského kraja ako aj pozitívne i negatívne ohlasy, s ktorými sa doteraz zakladatelia stretli. V programe stretnutia odznela aj prezentácia dokumentu „Pasportizácia súčasného stavu a návrh umiestnenia nových dopravných značiek kultúrnych a turistických cieľov na území BSK“ určená zástupcom samosprávy obcí BSK.

Založenie krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja bude zaradené do programu zasadnutia Zastupiteľstva BSK v januári budúceho roka, pokiaľ bude splnená zákonná podmienka vstupu aspoň jednej oblastnej organizácie.