Blindfriendly Pondelok 11. 11. 2019 | Meniny má Martin Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na podporu turizmu na rok 2019 je otvorená

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejnil 27. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2019. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 20. decembra 2018.

 

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu je otvorená od 27. novembra až do 20 decembra 2018. Finančná alokácia pre BRDS na podporu turizmu na rok 2019 je maximálne do výšky 179 116,13 EUR.
Dotačná schéma na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň dotačná schéma je podporným mechanizmom pre realizáciu krátkodobých a dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do rok 2020.
Výzva je opätovne otvorená vo viacerých oblastiach podpory:
 Podpora vzniku a rozvoja regionálnych produktov a služieb generujúcich rozvoj CR
 Podpora doplnkovej infraštruktúry pre skvalitnenie služieb CR 
 Podpora pre tematické podujatia s dôrazom na CR a propagácia destinácie generujúca návštevnosť a rozvoj CR
Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu na rok 2019 môžu projekty registrovať formou žiadosti v elektronickom informačnom systéme na doméne http://dotacie.region-bsk.sk/ a zároveň v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.