Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cez OPBK sa za štyri roky podarilo ukončiť 38 projektov v sume 16,5 mil. eur

 V rámci Operačného programu Bratislavský kraj bolo úspešne zrealizovaných už 38 projektov v celkovej sume 16,5 mil. eur. Úlohu sprostredkovateľského orgánu (SO/RO) pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) pre verejný sektor vykonáva Bratislavská župa od roku 2008 na základe Splnomocnenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

 

„Sú to projekty zamerané predovšetkým na regeneráciu námestí, opravu chodníkov, výstavbu detských ihrísk, parkov a verejného osvetlenia. Inými slovami, Operačný program podporuje investície do zlepšenia kvality a úrovne sídel a dopravy v našej župe,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. OP BK sa zameriava aj na podporu inovácií a prístupu k informačno-komunikačným technológiám pre súkromný sektor. Župan zároveň uviedol, že počas realizácie projektov často komunikujú so starostami a primátormi. Ako tiež zdôraznil, je prioritou župy poskytovať vždy presné informácie o aktuálnych aj plánovaných výzvach na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. „Chceme, aby prijímatelia boli včas a správne informovaní, či už prostredníctvom našej internetovej stránky alebo počas osobných konzultácií a pracovných stretnutí, ktoré Bratislavská župa často organizuje,“ dodal župan Pavol Frešo.

Projektoví a finanční manažéri odboru SO/RO pre OPBK pravidelne kontrolujú a monitorujú schválené projekty počas ich realizácie, ako aj päť rokov po ich ukončení. V uplynulom roku vykonali spolu 83 kontrol na mieste, prijali a administratívne spracovali spolu 136 žiadostí o platbu od prijímateľov v celkovej sume 10,2 mil. eur.