Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cezhranične mostné prepojenie medzi obcami Záhorská Ves a Angern

Dlhopripravovaný zámer mostného cestného prepojenia cez rieku Moravu medzi obcami Záhorská Ves a Angern je v štádiu realizácie projektu.

 
Bratislavský samosprávny kraj zabezpečil uskutočnenie verejného obstarávania. Po jeho ukončení začal spracovateľ projektu vo februári t.r. s vypracovaním projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre prvú etapu projektu, pre územné konanie. Finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu mostu medzi Záhorskou Vsou a Angernom získal Bratislavský samosprávny kraj z eurofondov v rámci INTERREG III A. Finančná čiastka na spracovanie tejto etapy projektu – územného konania, predstavuje takmer 2 mil. Sk. Ukončenie územného konania sa podľa harmonogramu zmluvy s Riadiacim orgánom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR predpokladá v júni t.r. Projektovú prípravu koordinuje vytvorená slovensko-rakúska komisia pre výstavbu mosta. Po ukončení jednotlivých etáp spracovania projektu (územné konanie, stavebné konanie) bude nasledovať realizácia výstavby, ktorej začatie by sa malo uskutočniť najneskôr v roku 2010. Súčasťou jednotlivých etáp projektu bude aj vypracovanie posúdenia vplyvov na životné prostredie.
 
Slovensko-rakúske cezhraničné mostné prepojenie medzi Záhorskou Vsou a obcou Angern by po dokončení malo byť využívané najmä pre regionálnu osobnú automobilovú, autobusovú i nákladnú dopravu, ako aj pre peší pohyb. Premostenie je nevyhnutné nielen pre skrátenie dopravných vzdialeností, pre spojenie oboch krajín, ale aj pri povodniach a iných mimoriadnych situáciách.