Blindfriendly Štvrtok 18. 10. 2018 | Meniny má Lukáš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Členovia Etickej komisie


 

 

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
 
 
E T I C K Á K O M I S I A
Zoznam členov
meno, profesia
1. MUDr. Valerián Potičný, MPH
    predseda etickej komisie, lekár samosprávneho kraja
2. Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 
    podpredseda etickej komisie
    farmaceut
3. PharmDr. Kornélia Radová
4. PhDr. Valburga Mesárošová
    sestra samosprávneho kraja
5. MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.
    lekár, zástupca Regionálnej lekárskej komory
6. Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC
    lekár, zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
7. Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
    lekár, zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
8. Doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.
    zástupca gréckokatolíckej cirkvi
9. Mgr. Vladimír Kmošena
    zástupca evanjelickej cirkvi
10. ThDr. Michal Vivoda, PhD.
      zástupca rímsko-katolíckej cirkvi
11. Mgr. Ing. Michal Radosa
     právnik
12. Mgr. Mária Šimunková
     laik, referent odboru zdravotníctva Ú BSK
13. Mgr. Peter Húska
      laik


 
 


Tajomník Etickej komisie

Mgr. Ivana Vanacká
tel.: 02/48 264 912
e-mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk
 
Tajomník plní tieto úlohy:
  • podľa pokynov predsedu pripravuje plán zasadnutí komisie, program zasadnutia komisie,
  • zúčastňuje sa na každom zasadnutí komisie,
  • vyhotovuje zápisnice zo zasadania komisie,
  • zabezpečuje kontakt s jednotlivými členmi komisie,
  • vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  • vykonáva základné administratívne a potrebné organizačno-technické práce nevyhnutné pre činnosť komisie,
  • priamo zabezpečuje ochranu a dôvernosť údajov, informácií a dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie.
Funkčné obdobie tajomníka nie je časovo obmedzené.