Blindfriendly Pondelok 22. 4. 2019 | Meniny má Slavomír Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Členovia Etickej komisie


 

 

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
 
 
E T I C K Á K O M I S I A
Zoznam členov

• MUDr. Juraj Štekláč, PhD., MPH,
predseda etickej komisie
• Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.,
podpredseda etickej komisie
• PharmDr. Ján Mazág,
farmaceut
• MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.,
zástupca Regionálnej lekárskej komory
• Doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC,
zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
• Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.,
zástupca Slovenskej lekárskej spoločnosti
• JUDr. Věra Homolová,
laik, právnik
• Doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD.,
zástupca gréckokatolíckej cirkvi
• Mgr. Vladimír Kmošena,
zástupca evanjelickej cirkvi
• ThDr. Michal Vivoda, PhD.,
zástupca rímsko-katolíckej cirkvi
• PhDr. Marica Šiková,
laik

 
 


Tajomník Etickej komisie

Mgr. Ivana Vanacká
tel.: 02/48 264 912
e-mail: ivana.vanacka@region-bsk.sk
 
Tajomník plní tieto úlohy:
  • podľa pokynov predsedu pripravuje plán zasadnutí komisie, program zasadnutia komisie,
  • zúčastňuje sa na každom zasadnutí komisie,
  • vyhotovuje zápisnice zo zasadania komisie,
  • zabezpečuje kontakt s jednotlivými členmi komisie,
  • vykonáva archiváciu dokumentov súvisiacich s činnosťou komisie v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
  • vykonáva základné administratívne a potrebné organizačno-technické práce nevyhnutné pre činnosť komisie,
  • priamo zabezpečuje ochranu a dôvernosť údajov, informácií a dokumentácie súvisiacej s činnosťou komisie.
Funkčné obdobie tajomníka nie je časovo obmedzené.