Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ďalšia úspešná župná rekonštrukcia

 Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukciách objektov v jeho vlastníctve a to v rámci Akčného plánu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci neho sa rekonštrukčné práce uskutočnili aj na objektoch Domova sociálnych služieb pre dospelých v obci Báhoň.

 
„Župa naďalej pokračuje v rozbehnutých rekonštrukciách a priebežne opravuje a rekonštruuje svoje objekty. Tak tomu bolo aj v prípade DSS v obci Báhoň, kde sa dočkali nových podláh, dverí, majú vynovený hlavný vstup, posilnenú statiku,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Akčný plán Úradu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 zahŕňa plán ako aj harmonogram investícií a opráv. Ich súčasťou bola aj rekonštrukcia DSSpre dospelých v Báhoni. Rekonštrukčné práce sa začali ešte v minulom roku a dokončené boli v apríli 2017. Celkové náklady dosiahli81 131,38 € s DPH.
Rekonštrukčné práce na objektoch DSS Báhoň zahŕňali úpravu hlavného vstupu.Išlo o úpravu podkladu pod budúcou rampou, kde bola odstránená stará nášľapná vrstva z keramickej dlažby, vybúrané podkladané vrstvy, zhotovený cementový poter, zhotovená nová nášľapná vrstva podlahy z keramickej dlažby, soklíkov. Súčasťou bolo vyvesenie dverí, vybúranie drevených zárubní, osadenie nových automatických dverí a zárubní, osadenie nových plastových dverí, začistenie ostení, odvoz a likvidácia odpadu.
Ďalej sa v objekte realizovalo statické zabezpečenie stropov a podláh bočného traktu na druhom poschodíženského oddelenia v budove kaštieľa. Na chodbe a v 7 miestnostiach sa odstránili nevyhovujúce podlahy, vlisované a parketové tabule vrátanie líšt, povlakových podláh z lepenej nášľapnej plochy, násyp, vyčistili sa dverné otvory, vysekali sa ryhy a kapsy v murive a betóne.
V 3 izbách sa vyhotovil nový železobetónový spriahnutý strop s pôvodným dreveným trámovým stropom. V ďalších 4 izbách sa zrealizoval keramický strop z keramických nosníkov a vložiek s betónovou vrstvou. Pod keramické nosníky sa vytvorilo betónové lôžko. V izbách so železobetónovým stropom sa položila kročajová izolácia a následne sa zrealizoval cementový poter a nivelačná stierka. Ako nášľapná vrstva sa vo všetkých miestnostiach zhotovila povlaková podlaha z PVC doskami. Namontovali sa dverové krídla s obložkovou zárubňou. Vyspravili sa poškodené omietky. Na chodbe sa vybúrali pôvodné podlahy a betónový poter. Zrealizoval sa nový cementový poter, vyhotovila sa nivelačná podlahová vrstva a nová povrchová úprava z PVC. Do miestnosti boli vymenené pôvodné dvere za posuvné do zamurovanej kapsy.
Urobila sa kompletná rekonštrukcia poschodia pre mobilné ženy. Z toho dôvodu sa všetko muselo vybúrať. Všetky staré podlahové debnenia, ktoré tam boli. Vyvoziť to, urobiť betóny, potery a potom guma. Ďalej sa vymenili dvere, klienti majú posuvné dvere, aby sa im ľahšie vchádzalo do izieb, lebo tam máme aj nevidiace klientky. V rámci tejto rekonštrukcie sa urobil aj bezbariérový vstup do kaštieľa, dvoje dverí, jedny do priestorov administratívny a jedny do vydania stravy,“ dodala riaditeľka DSS Báhoň Mária Vráblová.