Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Ďalšie falošné recepty na drahé lieky, už aj za hranicami Bratislavského kraja

 Zoznam liekov predpísaných na falošné recepty sa rozrástol o ďalšie dva typy liekov za stovky eur. Ako na dnešnej tlačovej konferencií informovali zástupcovia Bratislavského kraja, prvý podnet nahlásila už aj lekáreň z Prešovského kraja. Celkovo ide o päť drahých liekov a siedmich lekárov, ktorých mená sú použité na falošných receptoch. BSK preto žiada o sprísnenie ochranných prvkov na receptoch, ktoré sú v súčasnosti ľahko zneužiteľné.

 
Podľa župana Pavla Freša dochádza k zneužívaniu receptov v oveľa väčšom rozsahu, ako sa predpokladalo, o čom svedčia aj ďalšie falošné recepty, na ktorých sa použili mená ďalších piatich lekárov a dvoch typov drahých liekov. Župu na to upozornila Všeobecná zdravotná poisťovňa. „Pre nás z toho stále naliehavejšie vychádza opatrenie, ktoré by sme iniciovali ako Bratislavská župa. Je to vec, ktorú má v moci ministerstvo zdravotníctva,“ zdôraznil župan. Ako ďalej pokračoval, hoci ministerstvo nevie uviesť do chodu eHealth, teda on-line prepojenie lekárni, tak rýchlo, ako by sme si predstavovali, vie zaviesť ochranný prvok. „To, čo by sme chceli dosiahnuť je, aby aj sa v súvislosti s touto kauzou urýchlene zaviedli ochranné prvky na receptoch. Netreba na to ani rozhodnutie parlamentu, ani rozhodnutie vlády, stačí jedno rozhodnutie, a to zmena vyhlášky na ministerstve. Myslím si, že už len to, že takto exponenciálne rastie počet lekárov, ktorí sú zneužití, a  počet liekov, ktoré pribúdajú, je to absolútne nutné,“ dodal Pavol Frešo.
 
„Doteraz sme mali vedomosť o falšovaní receptov dvoch lekárov a troch onkologických liekov. Boli to lieky Neulasta v hodnote 857 € za balenie, Aranest v hodnote 775 € za balenie a Zoladex v hodnote 235 € za balenie,“ priblížil lekár samosprávneho kraja valerián Potičný. Sfalšovaných bolo 15 receptov v úhrnnej sume 30 000 €, pričom z tejto sumy lekárne vydali lieky za 17 000 €. Na základe toho odštartovala župa komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, ako zdôraznil Valerián Potičný, dobrú komunikáciu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a na základe tejto spolupráce s revíznym odborom dostal BSK nové oznámenia o falšovaní ďalších receptov, a to piatich lekárov a opakovane. „Jedná sa o falšovanie dvoch drahých liekov, prvý je Exjade v hodnote 657 € za balenie, je to antidotum pri preťažení železom, a druhý liek je Zyvoxid v hodnote 430 € za balenie, čo je antibiotikum primárne používane na pneumónie,“ doplnil. Župa informovala o falošných receptoch všetky lekárne na území kraja, ako aj hlavných farmaceutov ostatných samosprávnych krajov. Na základe toho sa ohlásil Prešovský kraj, kde tak isto zistili a zachytili falšovanie receptu. „Falšovanie receptu nie je až taká komplikovaná záležitosť, aby sa nedala robiť, nehovorím že na dennej báze, ale často a v tomto prípade dochádza k tomu, že je to falšovanie v dosť veľkom rozsahu. Predpokladám že ďalšie zistenia prídu na povrch, pretože komunikácia s poisťovňami ešte prebieha, takže tam dúfam že sa dozvieme nové skutočnosti,“ zdôraznil.
 
Riaditeľka odboru zdravotníctva BSK Jana Ježíková tiež vyzdvihla potrebu zavedenia ochranných prvkov na receptoch, čo môže urobiť ministerstvo zdravotníctva zmenou vyhlášky. „V súčasnosti, čo sa týka náležitosti receptu, sa definuje len rozmer tlačiva receptu, farebnosť, typ papiera a číslovanie, čiže neexistuje žiadny ochranný prvok, ktorý by chránil recept pred zneužitím. Akurát recept obsahuje jedinečné evidenčné číslo, ktoré eviduje len predajca tejto tlačoviny. Keby bola lepšia prepojenosť predajcu receptov na lekárne, tak by sa vedelo tiež zabrániť takémuto zneužívaniu receptov,“ poznamenala. Riaditeľka zároveň pripomenula, že pacienti, ktorí chcú zistiť, či neboli na ich meno neoprávnené vybrané drahé lieky, môžu požiadať svoju zdravotnú poisťovňou o výpis zo svojho účtu poistenca, ktorý je spoplatnený 66 centami.