Blindfriendly Sobota 14. 12. 2019 | Meniny má Branislava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Daň z motorových vozidiel

Bratislavský samosprávny kraj ani v tomto roku nemení sadzby dane z motorových vozidiel, teda sadzby dane uvedené vo VZN BSK č. 13/2006 sú platné aj pre rok 2008. Sadzby platné od decembra 2006 s prepočtom aj na Euro nájdete tu.

 
Daň z motorových vozidiel je jedinou originálnou daňou krajskej samosprávy, v ktorej sadzby stanovuje kraj a výnos z nej je príjmom jeho rozpočtu. Správu tejto dane však vykonávajú Daňové úrady. To znamená, že podnikatelia podávajú daňové priznanie a taktiež realizujú úhradu smerom k príslušnému daňovému úradu.
 
V roku 2009 predpokladá BSK príjem z dane z motorových vozidiel celkom vo výške cca 28,2 mil. € (850 mil. Sk), ktoré budú smerovať predovšetkým do rekonštrukcie a opráv cestnej infraštruktúry v regióne. V minulom roku skomplikovalo výber tejto dane rozhodnutie vlády, ktoré Bratislavskému kraju spôsobilo výpadok až 9,3 mil. € (280 mil. Sk). To znamenalo nutnosť prehodnotenia investícií a aktivít a bolo taktiež jedným z dôvodov na zobratie úveru z Európskej investičnej banky.

Súvisiace dokumenty