Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Delegácia zo župy rokovala s partnermi z Vojvodiny

 Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja navštívili koncom apríla Technickú školu Ivana Sarića v Subotici v Srbsku. Cieľom bolo predstavenie možností spolupráce Technickej školy Ivana Sarića a Strednej priemyselnej školy strojníckej Fajnorka v Bratislave. Školy by mali spolupracovať nielen na úrovni žiakov, ale aj na úrovniach pedagógov, ktorí by si vymieňali informácie a skúsenosti.

 
„Spoločne s našimi partnermi z AP Vojvodiny sme sa zúčastnili Festivalu mysle, ktorý organizuje pokrajina, kde naši žiaci obsadili vysoké miesta. Na základe tejto spolupráce sme nadviazali aj spoluprácu s ďalšími školami, ktorá sa vyvíja dodnes. Máme podpísanú aj dohodu so školou v Sente a verím, že v blízkej budúcnosti bude aj medzi slovenskou Strednou školou strojníckou a Technickou školou Ivana Sarića v Subotici,“ povedala podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh.
 
Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh sa koncom apríla (20. apríla 2017) stretla na pôde Technickej školy Ivana Sarića v Subotici s podtajomníkom pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín – národnostných spoločenstiev Zsoltom Szakalásom a asistentkou pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie Biljana Kašerić. 
Dôvodom stretnutia bola možnosť spolupráce Technickej školy Ivana Sarića a Strednej priemyselnej školy strojníckej Fajnorka v Bratislave ako aj pokračovanie v spolupráci na základe dohody, ktorú AP Vojvodina podpísala s Bratislavským samosprávnym krajom už v roku 2011. Témou spoločných rozhovorov bol aj princíp duálneho vzdelávania a vzájomná výmena skúseností v oblasti duálneho vzdelávania.
„Duálne vzdelávanie sa stalo u nás jednou z najdôležiteších tém a sme radi, že s našimi partnermi zo Slovenska budeme môcť spolupracovať, preberať ich skúsenosti a zveľaďovať spoluprácu v duálnom vzdelávaní. Pokrajinská vláda podporila projekty v súvislosti so vzdelávaním a nedávno sa ukončili aj súbehy, ktorými systematicky podporujeme takýto druh aktivít,“ podtajomník Pokrajinského sekretariátu vzdelávania Zsolt Szakalás.
 
Partnerom z Vojvodiny riaditeľ bratislavskej Strednej priemyselnej školy strojníckej Fajnorka Félix Doméni predstavil školu, jej profil, oblasti práce, medzinárodné projekty, do ktorých sú zapojené aj spoločnosti, s ktorými spolupracujú. Naopak slovenská delegácia sa oboznámila s informáciami o Technickej škole Ivana Sarića, ktorej riaditeľ Ivan Bajić, vykonal s hosťami aj prehliadku samotnej školy.