Blindfriendly Pondelok 22. 10. 2018 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deň drogovej prevencie

V rámci systematického preventívneho protidrogového programu a programu proti kriminalite sa na našej škole dňa 14.12.2017 organizoval už 23. ročník.

 

Tento deň sa niesol v znamení rôznych preventívnych aktivít našej školy pod názvom „ Život bez drogy“,
Program dňa bol bohatý, o čom svedčia nasledovné témy, ktoré k nám prišli prednášať odborníci, lektori, lekári, policajti z rôznych inštitúcií.
• ,,drogy a čo potom“
• o prevencii zneužívania drog
• o fajčení a jeho následkoch
• o závislostiach, alkohole
• o rozvíjaní osobnosti
• o kriminalite na Slovensku
• o trestnoprávnej zodpovednosti
• o obchode s ľuďmi a násilí na ženách
• o sexuálnej výchove
• o sexuálnom zdraví
• o význame pohybu a správnej výživy
• o vplyve počítačov na zdravie a psychiku človeka
• o extrémizme a xenofóbii
• o rozvíjaní osobnosti
3. Tvorivé dielne
• kreatívne dielne - spracovanie odpadu
• muzikoterapie - Etnobubnová škola
• bojové umenie - ukážky

Počas uvedeného dňa bolo tradičné vyučovanie nahradené špeciálnym rozvrhom, v ktorom boli zakotvené hore uvedené témy s vynikajúcimi lektormi.

Počas tejto akcie sme umožnili žiakom zúčastniť sa týchto odborných, vzdelávacích prednášok a diskusií. V tvorivých dielňach, si žiaci netradičným recyklovaním vytvárali skulptúry odpadu.
Lákavé boli pre žiakov terapie hudbou, hudba je dar, ktorá ľudí spája a obohacuje. V Etnobubnovej škole žiaci získali primárne znalosti o kultúre afrického bubnovania, naučili sa správne vyberať pohyby a rozoznávať rytmus.
Týmito akciami sme chceli našich žiakov zaujať, vytrhnúť ich zo zaužívaného stereotypu, poskytnúť určitú voľnosť.
Akcie majú svoj zmysel a poskytujú ľudom určitý ľudský rozmer.
Zároveň sme sledovali aj spoločenský, zámer kde žiaci mali možnosť sa bližšie spoznať medzi sebou a so spolužiakmi z iných tried a nájsť si spoločné záujmy.

Uvedenou akciou sa nám určite podarilo zaujať žiakov a ukázať im cestu , ktorou majú ísť, aby našli v živote to správne miesto.

RNDr. Dagmar Brezulová
lektor prim.drog.prevencie
V Bratislave 05.12.2017